8. og 9. september er det valg av nytt menighetsråd og bispedømmeråd.
Dette skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.

Les om bispedømmevalget og om kandidatene til bispedømmevalget her.

Valg av nytt menighetsråd.

Det er gledelig å kunne presentere denne flotte listen av kandidater. Takk til alle dere som har sagt ja til å stille til valg!

KANDIDATER TIL MENIGHETSRÅDSVALG 2019:

 1. Gro Mæland Myklebust
 2. Leif Ove Roalsvik
 3. Anna Vaage
 4. Otto Nessa Ljosdal
 5. Bjørg Stallemo
 6. Reidar Magnus Jåsund
 7. Mette Myklebust
 8. Kristi Wold Thorsen
 9. Mariann Hellestø Kean
 10. Ruth Oddrun Gudmestad
 11. Sondre Søndervik
 12. Anne Wenche Sele
 13. _________________

UTLYSNING AV SUPPLERENDE NOMINASJON

Da fristen for å levere kandidatliste til valgstyret gikk ut, manglet ett navn for at listen skulle være fullstendig. Derfor utlyses nå supplerende nominasjon. Det betyr at forslag til kandidater kan fremmes frem til 5. juni kl. 12:00.

Fem stemmeberettigede forslagsstillere kan sammen fremme kandidatforslag. Forslaget må være skriftlig og én av forslagsstillerne skal være tillitsvalgt forslagsstiller.
Regler for supplerende nominasjon: se  www.kirken.no/valg  Valghåndbok kap.4.7

Forslag kan leveres menighetskontoret innen 5. juni kl. 12:00.

Valgstyret
Tananger menighet