8. og 9. september er det valg av nytt menighetsråd og bispedømmeråd.
Dette skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.

Les om bispedømmevalget og om kandidatene til bispedømmevalget her.

 

Har du ikke anledning til å stemme på valgdagene 8. og 9. september,
kan du benyttet deg av forhåndsvalg: 13. august – 6. september
Sted: Solakirkenes servicetorg
Adr.: Soltunveien 6
Tirsdag – fredag kl. 10:00 – 14:00

Valg av nytt menighetsråd.

Det er gledelig å kunne presentere denne flotte listen av kandidater. Takk til alle dere som har sagt ja til å stille til valg!