8. og 9. september er det valg av nytt menighetsråd og bispedømmeråd.
Dette skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget.

Nominasjonskomiteen i Tananger menighet er i full sving med å rekruttere kandidater til menighetsrådsvalget. Å sitte i menighetsrådet er både lærerikt, utfordrende og inspirerende. Man kommer tett på menighetens liv og virke, og får anledning til å påvirke arbeidet.

For mer informasjon om kirkevalget og hva det vil si å sitte i et menighetsråd: www.kirken.no/valg