NOMINASJONSKOMITÉENS LISTE

ved kirkevalg 10. og 11. september 2023 i Tananger sokn

NAVN I PRIORITERT REKKEFØLGE
 1. Margunn Bjerkreim, 1953. Pensjonist / lærer.
 2. Sondre Søndervik, 1994. Barne- og ungdomsarbeider.
 3. Oxana Galyauva, 1984. Sykepleierstudent / lærer.
 4. Mathias Severin Olsen Hatlestad, 2001. Student.
 5. Torbjørg Tordis Log Frantzen, 1949. Pensjonist / rusterapeut.
 6. Ole Vigdel, 2002. Assistent i SFO / Kundebehandler i Posten.
 7. Arne Johansen, 1996. Tømrer.
 8. Brit Elin Helgesen, 1971. Barnehagelærer.
 9. Mai-Gunn Grødem Haukland, 1975. Oppdragsleder
 10. Marian Oline Evensen, 1976. Ingeniør.
 11. ________________________________
 12. ________________________________
 13. ________________________________

 

KIRKEVALG 2023: BISPEDØMMERÅD
Ved kirkevalget skal det også velges representanter til nytt bispedømmeråd.
Her finner du de fire godkjente listene til valg av bispedømmeråd.

Les mer om kirkevalget på https://www.kirken.no/valg