Åpen barnehage er en alternativ barnehagedriftsform som ønsker å gi småbarnsfamilier et barnehagetilbud uten at de er tildelt ordinær barnehageplass.

Om barnehagen

Knøttetreffen åpen barnehage er et tilbud til både barn og voksne. Her kan både du og barnet få nye venner. Både foreldre, besteforeldre, dagmammaer, praktikanter eller andre som har omsorg for barn i alderen 0 – 6 år kan være brukere i barnehagen.

Barnehagen holder til på Tananger menighetssenter og er åpen mandag kl. 9.30 – 12.30 og torsdag kl. 9.30 – 12.30.
Barnehagen følger stort sett skolens ferie og fridager. At virksomheten er åpen betyr at brukerne kan komme og gå etter lyst og behov, innenfor fastsatt åpningstid.

Dagens innhold.

Dagen starter med frilek. Ca. kl. 10.00 har vi av og til en aktivitet; dvs. at barna får male, lime, klistre o.a. Klokka 10.30 har vi samling. Vi varierer mellom storsamlinger og småsamlinger. Kl. 11.00 har vi lunsj og etterpå er det frilek og puterom. Utenom dette arrangerer vi: alle barnas bursdag, karneval, bamsefest, kafé til inntekt til fadderbarnet vårt, vi er med på julevandring og får besøk av prest og kateket og organist. Dette er noe av det vi hoder på med.

Betaling.

Det koster kr. 20,- pr. gang pr. familie.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Knøttetreffen på telefon 99 30 77 70 

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Mandag Torsdag
09:30 – Knøttetreffen åpner – Frilek 09:30 – Knøttetreffen åpner – Frilek
10:15 – Småbarnssang i kirka (1-3år)
Frilek for de minste
10:15 – Samling/Aktivitet/Tema
11:00 – Lunch – ta med niste 11:00 – Lunch – ta med niste
11:30 – Baby sang i kirka (0-12mnd)
Frilek/Soving for de største
11:30 – Frilek/Aktivitet
12:30 – Knøttetreffen stenger 12:30 – Knøttetreffen stenger