For info in English,  click here   (and scroll down to page 2)

Velkommen til Knøttetreffen Åpen barnehage! Vi leker, synger, prøver instrumenter, maler, baker, har aktiviteter i gymsalen og har det gøy sammen 🙂 Åpen barnehage er en alternativ barnehagedriftsform som ønsker å gi småbarnsfamilier et barnehagetilbud uten at de er tildelt ordinær barnehageplass.

Om barnehagen

Knøttetreffen åpen barnehage er et tilbud til både barn og voksne. Her kan både du og barnet få nye venner. Både foreldre, besteforeldre, dagmammaer, dagpappaer, praktikanter eller andre som har omsorg for barn i alderen 0–6 år kan være brukere i barnehagen.

Åpningstidene er:

  • Mandag: kl. 09.30-13.00
  • Torsdag: kl. 09.30-12.30

Dere kan komme når dere ønsker innenfor barnehagens åpningstid. Barnehagen følger stort sett skolens ferie- og fridager.

Første samling etter sommeren er mandag 28.august.

Dagens innhold.

Dagen starter med frilek. Noen torsdager har vi en aktivitet, vi leker i gymsalen eller maler. Kl. 10.30 har vi sangsamling. Kl. 11.00 har vi lunsj og etterpå er det frilek. Alle tar med egen niste. Noen ganger baker vi rundstykker. På mandagene har vi også babysang kl.11.30.

Her er månedsplanen for januar på Knøttetreffen.

Her er brosjyre med mer info om knøttetreffen.

Betaling.

Det koster kr. 20,- pr. gang pr. familie.

Ønsker du mer informasjon bli med i facebookgruppen vår eller ta kontakt med Knøttetreffen på mail til Tone (pedagogisk leder Knøttetreffen) på tbno@tmb-sfo.no eller Birgitte (trosopplærer) på birgitte.avtjern@tanangermenighet.no 

Her kan du lese mer om babysang.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER:

Mandag Torsdag
09:30 – Knøttetreffen åpner – Frilek 09:30 – Knøttetreffen åpner – Frilek
10:30 – Småbarnssang (1-3år)
Frilek for de minste
10:30 – Sangssamling
11:00 – Lunsj – ta med niste 11:00 – Lunsj – ta med niste
11:30 – Babysang i kirka (0-12mnd)
Frilek/Soving for de største
11:30 – Frilek/Aktivitet
13:00 – Knøttetreffen stenger 12:30 – Knøttetreffen stenger

 

KNØTTETREFFEN FØLGER SKOLENS FERIER OG FRIDAGER (2022/2023)

Første dag: 28. august Vinterferie: 26. februar – 1.mars
Høstferie: 9. – 13. oktober Påskeferie: 25.mars – 2. april
Juleferie: 19.desember – 3. januar Kristi himmelfartsdag: 9. mai
Første dag etter jul: 4. januar 2. pinsedag: 20. mai
Siste dag før sommeren: 20.juni