Vanlige spørsmål om konfirmasjonstiden

Det er noen spørsmål som går igjen blant foreldre og konfirmanter i konfirmasjonstiden. Her har vi samlet noe av dem. Finner du ikke svaret her, så kontakt oss. 

Får jeg den konfirmasjonsdagen jeg ønsker?
Ja, vi strekker oss langt for å gi deg og familien deres førstevalg på konfirmasjonsdag. Påmeldingen for høstens konfirmanter åpner etter påske, samme år. I påmeldingen velger man hvilken gudstjeneste man ønsker. Bestiller du lokale før påmeldingen, kan du regne med at du får ønsket konfirmasjonsdag hvis du melder på konfirmanten innen slutten av mai.

Når begynner konfirmasjonsgudstjenesten og hvor lenge varer den?
Konfirmasjonsgudstjenestene som er på lørdag begynner kl. 12, mens konfirmasjonsgudstjenestene som er på søndag, starter kl. 11.00. Konfirmantene skal møte 30 minutter før gudstjenesten starter på konfirmasjonsdagen. Gudstjenestene varer normalt ca 60 minutter. Etter gudstjenesten går det ca 15 minutter til gruppefotografering. Den skjer ute hvis været tillater det.

Er det begrensninger på antall gjester i kirken på konfirmasjonsdagen?
Nei, det er ingen begrensninger på antall gjester per konfirmant. Du kan invitere alle du ønsker, og så pleier vi alltid å få plass til alle.

Skal foreldre og faddere reise seg når jeg blir bedt for på konfirmasjonsdagen?
I Tananger er det ikke vanlig at foreldre/foresatte/faddere reiser seg under forbønnshandlingen.

Kan jeg konfirmeres selv om jeg ikke er døpt?
Konfirmasjon betyr å bekrefte, og på konfirmasjonsdagen bekrefter du dåpen din. Derfor må man være døpt før man kan konfirmeres. Dersom du ikke er døpt kan du likevel følge konfirmantundervisningen gjennom året. Dersom du ønsker å konfirmeres, arrangere vi en dåp for deg, og eventuelt de andre som ikke er døpt. Hvert år døper mange ungdommer i løpet av konfirmantåret.

Når arrangeres dåp for de som ikke er døpt?
Vi pleier å avtale tid for dåp i fellesskap med deg og familien din. Dersom du eller familien har spesielle ønsker om tid prøver vi å imøtekomme dette.

Hvor mange gudstjenester må jeg være til stede på i konfirmasjonstiden?
Som konfirmant må du være tilstede på åtte gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden. Da er fem obligatoriske gudstjenester inkludert.

Teller gudstjenester i andre kirke som en av de åtte?
Ja, du kan gjerne gå på gudstjeneste i en annen kirke enn Tananger kirke. Da vil vi gjerne at du har med en liten lapp med en underskrift på at du har deltatt på gudstjeneste i en annen kirke. Dersom det er vanskelig å få med en slik lapp, gir du beskjed til konfirmantpresten på neste samling om hvor og når du har deltatt på gudstjeneste.

Hva skjer dersom jeg ikke er til stede på åtte gudstjenester?
Å delta og bli kjent med gudstjenesten er en av de obligatoriske tingene for å kunne bli konfirmert. Dersom du ikke er til stede på gudstjenester gjennom konfirmantåret, vil vi kontakte deg og familien for å høre om det fortsatt er interessant å stå som konfirmant i kirken.

Får jeg ikke lov å konfirmere meg dersom jeg er mye borte fra undervisningen?
Det er viktig at man er til stede i undervisningen gjennom året. Det er det flere gode grunner til. Dersom man er vesentlig mye borte, uten grunn, vil vi kontakte deg og familien din for å høre om det fortsatt er interessant å stå som konfirmant i kirken.

Må jeg delta på konfirmantleir?
Ja, konfirmantleiren er en del av undervisningsopplegget for konfirmasjonstiden. I tillegg er konfirmantleiren gøy å være med på og et høydepunkt for mange i konfirmasjonsåret. Dersom du av en eller annen grunn ikke kan delta må du gi skriftlig beskjed om dette til konfirmantansvarlig i god tid før leiren. Leiren er inkludert i konfirmantbetalingen.

Kan jeg konfirmeres i en annen kirke enn jeg hører til?
I utgangspunktet skal man følge konfirmanttilbudet og stå til konfirmasjon i den kirken du hører til. Dersom man har gode grunner til det, kan man søke om å få stå til konfirmasjon i en annen kirke. Ta i så fall kontakt med oss.

Hvorfor må jeg betale for å bli konfirmert?
Alle skal kunne bli konfirmert, uavhengig av økonomisk situasjon. Men konfirmasjonsarbeidet koster en hel del penger med leir, materiell og mat. For å gi et så bra tilbud som vi ønsker har vi konfirmantbetaling. Egenandelen kan være for høy for noen. Dersom den er det, kan man søke om fritak eller reduksjon. Vi imøtekommer gjerne slike ønsker, dersom det er grunnlag for det.