Smittevern i Solakirkene

Regjeringen fjernet 1.februar mange av de tidligere smittevernbestemmelsene som påvirket kirkelig aktivitet. Følgende informasjon gjelder nå og inntil myndighetene gjør nye endringer:

  1. Faste tilviste plasser

På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle setene i kirkerommene nå kan benyttes.

Kirketjener/kirkevert oppfordrer publikum til å sette seg slik at man unngår at man må gå forbi hverandre for å komme til ledig sete.

Alle begravelser, gudstjenester, vielser mv. som foregår i kirkerommene er arrangementer med faste tilviste plasser.

I kirkene i Sola gjelder nå følgende seteantall:

Sola kirke: 285 seter (320 ved bruk av kirketorget)

Sola kapell: 190 seter (benkene langs veggene er ikke faste plasser og brukes ikke)

Sørnes kirke: 192 seter (600 ved bruk av sidesaler)

Ræge kirke: 169 seter ( 200 ved bruk av benker langs vegg og stoler i våpenhuset)

Tananger kirke: 392 seter (600 seter totalt ved bruk av menighetssal)

 

  1. Munnbind

Det er krav om munnbind når man ikke kan holde en meters avstand. Når deltakerne er i bevegelse skal en kunne holde minst en meter avstand målt i alle retninger.

Krav om munnbind gjelder ikke når en sitter på fast tilvist plass selv om avstanden er kortere. Den enkelte deltaker kan gjerne bruke det dersom det er ønskelig.

Vi oppfordrer alle som besøker kirkene om å bruke munnbind på vei inn / ut av kirken, samt holde god avstand til andre.

 

  1. Smittevern ved større arrangement

For arrangementer for mer enn 200 i publikum er det utarbeidet en skriftlig plan for hvordan et forsvarlig smittevern skal ivaretas.

Planen legger til grunn at man benytter flere utgangsdører for å unngå trengsel og kø-dannelse ved utgang.

 

  1. Ingen krav om påmelding og registrering av deltakere

Alle tidligere krav om registrering av deltakere til arrangement i kirkene er nå opphevet.

Generelt:
– Hold minst 1 meter avstand til andre enn din kohort/husstand
– Munnbind er påbudt der du ikke kan holde 1 meter, f.eks ved ut- og inngang
– Ha god håndhygiene
– Hold deg hjemme om du er syk eller har symptomer på covid

Alle arrangement i solakirkene følger Regjeringens og Den norske kirkes bestemmelser:

Regjeringens nasjonale råd og regler: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-rad-og-regler/id2890588/#tocNode_8

Den norske kirkes smittevernveileder: https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/for-medarbeidere/infotilmedarbeidere/info%20til%20medarbeidere/ny%20smittevernveileder%20og%20nye%20nasjonale%20regler/