Smittevern

Kirken er opptatt av godt smittevern. Vi følger til enhver tid Sola kommunes regler og anbefalinger. De finner du her:https://www.sola.kommune.no/informasjon-om-korona/regler-og-anbefalinger/

Smittevern i Solakirkene (Oppdatert 14.01.2022)
Antall deltakere på gudstjenester/arrangementer er nå 200 ved fast tilvist plass, dvs. nummererte plasser. Uten tilviste plasser er antallet 30.

Dette gjelder nå:
– Hold minst 1 meter avstand til andre enn din kohort/husstand
– Munnbind er påbudt der du ikke kan holde 1 meter, f.eks ved ut- og inngang
– Ha god håndhygiene
– Hold deg hjemme om du er syk eller har symptomer på covid
– Registrering av deltagere

Vi ber om påmelding til våre gudstjenester. Forhåndspåmelding letter arbeidet med å plassere deltakere i kirkerommet før gudstjenesten begynner.                                                                          Det bidrar også til å unngå kødannelse ved ankomst.