Smittevern oppdatert 19. august

Kirken er opptatt av godt smittevern. Vi følger til enhver tid Sola kommunes regler og anbefalinger. De finner du her:https://www.sola.kommune.no/informasjon-om-korona/regler-og-anbefalinger/

Nå kan 200 personer feire gudstjeneste sammen i Tananger kirke. Det blir påmelding til hver gudstjeneste. Vi ber alle om å melde seg på via hjemmesiden vår. Det er åpent for påmelding frem til kl.09:00 samme dag. De som ikke har anledning til å melde seg på digitalt, blir registrert ved ankomst. Påmelding er begrunnet i mulig smittesporing, og lister blir slettet etter 14 dager.

Litt praktisk informasjon: Når du kommer til gudstjeneste, blir du møtt av en kirkevert som registrer fremmøtet. Det er ikke lenger påkrevd med tilviste plasser, men vi minner om at du holder minst en meter avstand til de du ikke bor sammen med eller som tilhører din kohort. 

Vi er svært glade for muligheten til å samles til fellesskap igjen. Samtidig er det svært viktig at alle fremmøtte følger de retningslinjer og beskjeder som blir gitt.

Generelt:

  • Hold deg hjemme hvis du er syk
  • Hold hendene rene
  • Hold 1m avstand til de du ikke bor i hus med.(I kirkerommet betyr det to seter mellom de som ikke tilhører samme husstand.)