Info fra Kirkevergen: (12. mars)

Koronaviruset påvirker i disse dager hele samfunnet, både lokalt, nasjonalt og i resten av verden. Menighetene og gravplassvirksomheten i Sola følger de råd, pålegg og anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet, Sola kommune og Stavanger biskop.
Det er i dag besluttet i samråd med Prosten i Tungenes at gudstjenestene i alle kirkene i Sola søndag 15.mars og søndag 22.mars er avlyst. Når det gjelder dåp og vielser vil det bli forsøkt gjennomført i enkle former. Dette avtales i direkte kontakt med de det gjelder.
De fleste andre aktiviteter og arrangementer i menighetene er også avlyst eller utsatt inntil videre. Se menighetenes nettsider for mer informasjon. Sola kirkelige fellesråd og menighetene i Sola følger med på og er forpliktet på de retningslinjene og pålegg som gis av myndighetene. Vi er forpliktet til å bidra i den nasjonale dugnaden som nå pågår. Vi minner hverandre også på at forholdene og bestemmelser endres på kort varsel, og at det kan bli ytterligere restriksjoner.
For gravplassvirksomheten i Sola følges fra nå bestemmelsene gjort av Sola kommune 11.mars: Begravelsesseremonier i solakirkene kan ha maksimalt 50 personer til stede. Seremoniene må være i stillhet. Kirkevergen har vurdert situasjonen ut fra de krav som gjelder og konkludert med at vi i denne situasjonen ikke kan ta ansvar ut over det.
Vi ber om forståelse for at Den norske kirke i Sola også må ta sin del av det samfunnsviktige ansvaret vi alle har!
Sola, 12.mars 2020

Den norske kirke vil i enda større grad enn tidligere profilere digitale muligheter. Her er en oversikt over «Digitale fellesskap» du kan ta del i.

Her vil vi prøve å holde dere oppdatert om hvilke arrangement som blir avlyst. Etter møte 12. mars, er så og si alle arrangement i kirka avlyst de to neste ukene.


Tirsdag 17. mars: Språkkafe AVLYST
Tirsdag 17. mars: Bibelkveld AVLYST
Onsdag 18. mars: Åpen kirke i fasten FORTSATT PLANLAGT GJENNOMFØRT

Onsdag 18. mars: Konfirmantfest AVLYST
Torsdag 19. mars: Torsdagslunsj AVLYST
Torsdag 19. mars: Barnekorøvelse – AVLYST
Torsdag 19. mars: Kveldsmat AVLYST
Fredag 20. mars: Jesha AVLYST
Fredag 20. mars: Esc AVLYST
Søndag 22. mars: GudstjenesteAVLYST
Dåpshandlinger foretas etter avtale med kirken.

Mandag 23. mars:
Bønnesamling– FORTSATT PLANLAGT GJENNOMFØRT – AVVENTES
Tirsdag 24. mars: Språkkafe– FORTSATT PLANLAGT GJENNOMFØRT – AVVENTES

Tirsdag 24. mars: Tananger Gospel øvelseAVLYST
Onsdag 25. mars: Åpen kirke i fasten FORTSATT PLANLAGT GJENNOMFØRT
Torsdag 26. mars: Dugnadsgjeng–  FORTSATT PLANLAGT GJENNOMFØRT – AVVENTES
Fredag 27. mars: Konsert med Roland UtbultAVLYST

Her er lenke til Folkehelseinstituttet om «Råd ved arrangement og samlinger«