Marias budskapsdag

Just Salvesen

Prest Just Salvesen deler et budskap med oss denne søndagen – Maria budskapsdag.
Evangelieteksten er fra Lukas Kapittel 1, vers 26 til 38 (Luk 1,26-38).
Musikk : Arfon Owen
Lyd / Lys / Bilde : Ole Nessa Ljosdal

Bestill din tickets