Menigheten skal godkjenne ny lokal grunnordning for gudstjeneste. Dette er et pålegg fra kirken sentralt. Gudstjenesteutvalget og menighetsråd har utarbeidet forslag til ny gudstjenesteordning.
Vi har brukt den nye ordningen på alle gudstjenester det har vært mulig dette året. Alle forstår at koronapandemien har gjort prosessen krunglete for oss. Men nå er fristen her for å sende inn vårt forslag til biskopen. Dersom du ønsker å være en del av prosessen, bør du få med deg gudstjenestene fremover og delta på menighetsmøtet etter gudstjenesten 20. juni!

Her er dokumenter med forslagene som menighetsmøtet skal ta stilling til.

Lokal grunnordning for hovedgudstjenester

Ordning for familiegudstjeneste i Tananger menighet – forslag fra gudstjenesteutvalg

Ordning for høymesse i Tananger menighet – forslag fra gudstjenesteutvalg