Tananger menighetsråd.

Valgresultater. (fra kirken.no).

Medlemmer 2023-2027
Margunn Bjerkreim Mai-Gunn G. Haukland
Marian Oline Evensen
Sondre Søndervik
f. 1953, f. 1975, f. 1976, f. 1994,
 Pensjonist/  Oppdrags- Ingeniør Barne- og
 Lærer leder  ungdomsarb.
Leder Fellesrådsrepr. 2.vara fellesråd Nestleder
Ole
Vigdel
Oxana
Galyauva
Mathias S.
O. Hatlestad
Brit Elin Helgesen
f. 2002,
f. 1984,  f. 2001,
f. 1971, 
Ansatt i Sykepleier- Student Barnehage-
Posten stud./lærer lærer
1.vara fellesråd Fellesrådsrepr. Repr. i TmbSFO Eierstyret
Varamedlemmer.
Arne
Torbjørg 
Maren 
Jostein
Johansen
 Tordis Log 
Kristin Weibell
   Frantzen
 Rott   
f. 1996, f. 1949,
f. 1982 f. 1976
Tømrer Pensjonist/
Rusterapeut
Stig Sunde
f. 1980

 

RESULTAT AV KIRKEVALGET 2023

Les mer om resultat av kirkevalget for hele landet HER