Bli med på felles middag i kirka

Noen torsdager utover høsten inviterer vi til middag i kirka for store og små, gamle og unge.  Etter middagen har barna (4.år- 3.klasse) mulighet til å bli med på korøvelse, mens de voksne kan drikke kaffe og slå av en prat. Fellessamling i kirkerommet til slutt.

Neste middag blir 18. november

Velkommen! 🙂