Mini-gudstj 26. mars 2020

Jesus er den gode hyrde – eller kapteinen, for å bruke skips-språket.
ved sogneprest Just Salvesen. Musikk: Arfon Owen.
Video: Anne Marit Vigdel, Redigering: Sondre Søndervik.

Bestill din tickets