Mini-gudstjeneste 10. mai

Dagens tekst er om Jesus som sier: «Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt» Hva mener Jesus med det? Sokneprest i Tananger, Just Salvesen, forteller om hva han tenker dette kan si oss i dag.
Musikk v/Maren Rott og Arfon Owen.

Dagens kollekt går til vårt misjonsprosjekt i Romania. Du kan bruke VIPPS nr. 116377. Les mer om prosjektet på https://www.tanangermenighet.no/misjonsprosjekt/

Søndagens tekster:
Evangelietekst: Joh 15,1-8
1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2 Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 8 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.

Lesetekst 1: Hos 14,5-9
5 Jeg vil helbrede deres frafall,
og jeg vil elske dem av hjertet,
for min vrede har vendt seg fra dem.

6 Jeg vil være som dugg for Israel.
Han skal blomstre som en lilje
og slå røtter som trærne på Libanon

7 og bre sine greiner utover.
Han skal være fager som oliventreet
og dufte som skogen på Libanon.

8 Igjen skal de bo i hans skygge,
de skal dyrke korn
og blomstre som vinstokken.
Hans navn skal bli som vinen fra Libanon.

9 Hva har vel Efraim med gudebilder å gjøre?
Det er jeg som svarer ham og ser til ham.
Jeg er som en grønn sypress,
fra meg skal din frukt komme.

Lesetekst 2: Rom 11,13-20
13 Jeg sier dette til dere som tilhører hedningfolkene. Så sant som jeg er hedningenes apostel, setter jeg min tjeneste høyt, 14  i håp om å kunne egge mitt eget folk til misunnelse og frelse noen av dem. 15 Er det blitt til forsoning for verden at de ble forkastet, hva må det ikke da føre til at de blir godtatt? Jo, liv av død! 16 Er det første brødet hellig, er hele deigen hellig. Er roten hellig, er greinene det også 17  Noen av greinene er nå brukket av, og du som var en vill oljekvist, er blitt podet inn blant greinene og har fått sevje fra roten sammen med dem. 18 Men innbill deg ikke at du er bedre enn greinene! Gjør du det, så husk at det ikke er du som bærer roten, men roten som bærer deg. 19 Kanskje du vil si: «Greinene ble brukket av for at jeg skulle bli podet inn.» 20 Ja vel, men det var deres vantro som gjorde at de ble brukket av, og det er din tro som gjør at du blir stående. Vær ikke overmodig, men frykt Gud!

Bestill din tickets