«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler! Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» – Jesus Kristus, Guds sønn.

Logo for Misjon iuten grenserHøsten 2016 besluttet menighetsrådet å inngå et samarbeid med Misjon Uten Grenser, for å få hjelp til å styrke vårt humanitære og misjonale engasjement. Vi som har det så godt materielt, trenger å løfte blikket utover verden til dem som sliter. Vi har valgt Romania som «vårt» land. Misjon Uten Grenser har flere prosjekter der og som menighet kan vi bidra med å samle inn klær og sko, skrive julekort og støtte Misjon Uten Grenser med midler slik at de kan dele ut matpakker, drive SFO, bygge bakeri, lekeplass og idrettsbane i området.

REISEBREV – okober 2023 fra vår kontaktperson i Misjon Uten Grenser, Thrine-Lise Arnesen Heap.

INNSAMLING APRIL 2023
Ved ujevne mellomrom arrangerer vi klesinnsamling til Romania.
I Romania er det et stort behov for varme klær, yttertøy, gensere, lue, sjal votter, labber, vintersko – til voksne og barn.
i april 2023 inviterte vi Tanangerfolket til å gi klær, og responsen var god. Sammen med ungdommene våre, pakket misjonsgruppen alt fint for videresending. bilde av sortering av klærbilde av sorteringsgjengenbilde av ferdige pakker til Romania

MISJONSPROSJEKT ROMANIA – BLI FADDER!
Tananger menighet gir hjelp til familier i Romania gjennom organisasjonen Misjon Uten Grenser. Organisasjonen driver misjon- og hjelpearbeid. Vi har sett at hjelpen når fram og skaper håp for en bedre framtid i fattige landsbyer!bilde av voksne og barn vi møtte i Romania En gruppe fra Tananger menighet reiste i begynnelsen av mars til Romania. Vi ønsket å gjøre oss kjent med organisasjonens arbeid der. I byen Sibiu møtte vi engasjerte representanter for Misjon Uten Grenser. Organisasjonens samarbeider med lokale menigheter for å gi hjelp til fattige familier. Hjelpearbeidet skal bidra til at barna får skolegang og utdannelse. Det arrangeres søndagsskole, barnemøter og bibelkurs for voksne.bilde av dårlig hus i Romania
Vi besøkte to landsbyer Danes og Archita. Vi møtte familier der på slutten av den kaldeste årstida og vi fikk ved selvsyn se at boforholdene ofte var elendige. Mange familier bodde i trekkfulle skur/brakker. Med en vedovn forsøkte de å holde varmen. Rommet var ofte lite og fungerte både som soverom og oppholdsrom for hele familien.
Under oppholdet fikk vi være med på barnemøte i landsbyen Archita. Landsbyen ligger avsides og grusveien dit var humpet og vanskelig å ta seg frem på. Ettersom det ikke var plass til oss alle i kirken ble vi tatt imot utendørs med sang av en stor barnegruppe.kvinne som holder brød fra bakerovnenbilde av bakerovn som er blitt til gjennom MUS arbeid

Der er stor arbeidsledighet. Mange familier har derfor ikke økonomi til det mest grunnleggende som mat og klær. Vi besøkte familier i Archita. Mange levde under svært enkle forhold og strevde både med sult og med å holde varmen i vinterkulden. Tananger menighet gir hjelp til familiene der og vi har vært med på å få bygget en bakerovn som gir brød til mange. Ved besøket i Archita fikk flere av oss være med på bakeprosessen.

Besøk fadderfamilier
Ved Romania turen fikk faddere fra Tananger besøke «sin» fadderfamilie. Det var sterke inntrykk å se hvordan de levde under enkle kår og samtidig få se hvor takknemlige de var for støtten gjennom Misjon Uten Grenser. Hjelpen bidrar til at barn får gå på skole og fritidshjem. Hjelpen gis på ulike måter for eksempel ved kjøp av brensel og dekking av reiseutgifter til skole eller ved støtte til sommerleirer for barn/unge.

stativ med ferdig strikkede sokker til RomaniaRomaniaprosjektet engasjerer mange
Både Jesha og ungdomsklubben ESC har et stort engasjement for Romaniaprosjektet blant annet ved innsamling til kjøp av skolesekker og innsamling av vinterklær. To ungdommer fra ESC var med på Romania reisen, og kunne formidle ferske inntrykk til klubbene samme uke.
Jentegruppa i kirken gir også prosjektet støtte, økonomisk og ved strikking av varme klær.

vlsdut har fått skolesekk


Jesha støtter menighetens misjonsprosjekt i Archita i Romania.10% av omsetningen i kiosken går til skolesekker m/utstyr til barn der. I tillegg kan barna gi vekslepenger i bøssen vi har. Vår samarbeidspartner, Misjon uten grenser, skrev om dette i august 2017 på sin facebookside. Fra des. 2016 til februar 2018 har vi samlet inn ca 11 000 kroner til Romania. Det er nok til 55 skolesekker med innhold.

Bli fadder!
Tananger menighet ønsker nå å verve personer til fadderskap for familier i Romania. Gjennom fadderskap forplikter en seg på å gi et fast månedsbeløp, for eksempel kr 250. En får da tildelt en navngitt familie som mottar hjelp over en periode. Det er stort behov for flere faddere. Vi utfordrer deg til å bli Romania-fadder!! Det er også mulig å gi et fast beløp uten å knytte dette opp mot en fadderfamilie. Gå inn på menighetens hjemmeside og finn alle opplysningene du trenger for å støtte Misjon Uten Grenser sitt arbeid i Romania.

Her kan du laste ned vår misjonsprosjektbrosjyre med påmelding til fadderskap.

FRA VÅR KONTAKT I «MISJON UTEN GRENSER»: APRIL 2021
bilde fra feiring av kvinnedagenbilde av blide jenter på kvinnedagen

Hei,
Vi fikk nettopp inn bilder fra Danes i Romania som jeg har lyst til å dele. Bildene er tatt i forbindelse med kvinnedagen

8.mars og utdeling av varme tepper og klær.
bilde av familie i Romania som har fått nytt tøyDet siste året har vi klart å gjennomføre arbeidet på alternative måter. Vi har delt ut mat og hygiene artikler til flere enn noen gang. Det har vært vanskelig å samle store grupper, og ikke vært mulig å arrangere leirer for barna.

et til bilde av familie som har fått varme klær og tepper

Koronasituasjonen er fortsatt vanskelig, og antall smittede er i dag 998 555, hvorav 4.942 er nye tilfeller, og totalt antall døde er 24 348.

Vi håper og ber om at situasjonen vil lette, og at vaksineringen vil gjennomføres også i Romania.

Med vennlig hilsen
Thrine-Lise
Fadderskapsleder

 

Hilsen fra fadderansvarlig i Misjon uten grenser: Thrine-Lise og brev fra pastor Florin i Romania, februar 2020.

Først vil vi gjerne få takke for at dere støtter oss og bidrar til at vi kan gjøre vårt arbeid for at barn og familier får en bedre hverdag. Det betyr mye for oss å vite at dere tenker på oss, og bryr dere om oss. Vi husker godt at gruppen fra Tananger menighet besøkte oss i 2018. Vi var veldig imponert over deres engasjement og varme hjerte for mennesker i nød. Må Gud velsigne dem og belønne dem for alt de har gjort for å hjelpe oss, sier Sandu Danilenco, leder av Misjon Uten Grenser sitt arbeid i Romania.

barn og ungdommer i Romania tegnerOmrådet dere besøkte ligger i Mures fylke, og vi har to forskjellige koordinatorer som arbeider her. Paula jobber med 338 barn og Cristina jobber med 80 familier i fadderprogrammet. De har fått regelmessige leveranser av mat, klær, sko m.m. De har fått skolesekker, skolemateriell, vinterved, julegaver og blitt invitert til sommerleir, møter og feiringer ved de kristne høytidene.barn med nye skolesekker

I Danes har vi 122 barn med i fadderprogrammet og i Archita er det 54 barn med. I Mures-området har vi to suppekjøkken med aktiviteter etter skoletid. I Danes kommer 45 barn og i Laslea er det 35 barn som får leksehjelp, er med på aktiviteter og spiser ved suppekjøkkenet mandag til fredag. Her kan de også få vasket klærne sine og dusje. Dette er et veldig populært tilbud da de fleste familier mangler dette hjemme. Til å begynne med var det vanskelig for dem og ta imot tilbudet fordi det ville vise hvor dårlig stilt de var. Nå tenker de at det er viktigere å være rene, og opplever en tilhørighet i samfunnet. Selv lærerne ved skolen er fornøyd med vårt tilbud til barna. De sier at barna oppfører seg bedre, språket er forbedret, de banner ikke så mye og sloss heller ikke så mye som før. Barna respekterer lærerne og får bedre karakterer.

barn fra forsamling i RomaniaI Archita strever vi med å få til det samme tilbudet. Landsbyen er isolert, veiene er dårlige og det er mangel på frivillige som kan stille opp. Brødovnen er et populært tilbud, men det er kun en person som kan drive dette. Han bor ikke i Archita, men reiser dit 3-4 ganger pr uke hvis mulig. Både han og familien hans er mye syke, og han har ikke anledning til å komme til Archita så ofte som før. Utfordringen er å finne noe som kan overta.
Vi har et godt samarbeid med den lokale menigheten og de har lovet å påta seg å drifte brødovnen. De klarer det kanskje ikke 4 ganger pr uke, men vil gjøre sitt beste for å få det til. De er behov for midler til å finansiere dette prosjektet. Brødet blir delt ut til de fattigste av de fattige.
Paula sier at for 4-5 år siden var skolen i ferd med å stenge fordi barna ikke kom til skolen. De så ingen mening i skolegang og holdt seg derfor hjemme. Ved å dele ut skolesekker og skolemateriell ved skolestart om høsten, tilby leksehjelp og stipendordninger til videregående studier har vi heldigvis klart å endre denne tankegangen. Nå går de fleste på skolen. Vi arrangerer også sommerleir for barna, men mange foreldre har ikke ønsket at barna skal få være med. Nå hører barna at andre forteller om gode opplevelser på leir, og mange overtaler foreldrene til å gi tillatelse. Til sommeren vil ca 15 unge fra Archita være med på leir.

I Archita bor det både romfolk og rumenere. De har ikke alltid vært på talefot. Lenge krevde de at våre aktiviteter skulle skille på romfolk og rumenere, at de ikke kunne være til stede ved samme arrangement. Det var krevende for oss da vi måtte gjøre dobbelt opp. Nå er det heldigvis en liten bedring, og flere og flere tolerer hverandre. I Danes ser vi tydeligere en endring blant romfolket, særlig den yngre generasjonen. De gifter seg ikke lenger så tidlig (fra 11 års alderen) og forstår at skolegang er nødvendig for å få et bedre liv. Våre lokale medarbeidere og koordinatorer er veldig engasjert og jobber fokusert med romfolket. Nå ser de tydelige resultat av arbeidet, og særlig leksehjelp og suppekjøkkenet får mye av æren for dette.

Dette er noe av det store arbeidet som Misjon Uten Grenser driver i Romania. Rundt omkring finnes det hundrevis av landsbyer som Archita og Danes som har de samme utfordringene.
Misjon Uten Grenser forsøker å nå så mange som mulig, og er veldig takknemlig for den støtten vi får i Tananger og resten av Norge. Uten denne støtten hadde arbeidet ikke vært mulig å gjennomføre.

Tusen takk!
Med vennlig hilsen Misjon Uten Grenser
Thrine-Lise, Fadderansvarlig

bilde av pastor FlorinBrev fra pastor Florin i Romania, februar 2020.

bilde av brev fra pastor Florin

Karin fikk møte sin fadderfamilie og Ruth Oddrun fikk møte sitt fadderbarn. Her kan du lese deres historier.

Mitt møte med min fadderfamilie
Det å få treffe fadderfamilien sin har stor betydning for begge parter. Det å treffe dem og få et sterkere forhold til dem gir oss mer giverglede. Vi fikk se at det vi gir kommer dem til hjelp.
Karins fadderfamilieVi får se den reelle situasjonen de lever under, med dårlig hus, bare råd til å varme opp et rom i huset, dårlig med mat og klær, kort sagt at de virkelig trenger hjelp for å overleve i hverdagen.
De og satte stor pris på at vi kom. De fikk treffe de som hjelper dem og de viste stor takknemlighet for hjelpen.
De var en flott familie som hadde gjort seg flid før vi kom. Huset var ryddig og rent. Men siden de ikke hadde råd til å varme opp mer enn et rom, satt og stod vi alle der. Jeg ble mottatt som en etterlengtet venn av moren, fikk en stor velkomstklem og fikk den beste stolen. Den minste gutten var en liten sjarmør, han strålte opp da han fikk gaver og ville vise oss et av geitekillingene de hadde og som han hentet inn. Moren var svært takknemlig for det vi gjorde for dem, sa de syntes det var flott å treffe de som hjalp dem, sa de ba for oss og velsignet oss for det vi gjorde for dem. De hadde hatt 8 barn, 6 gutter og 2 jenter. En av sønnene hadde tatt sitt eget liv for noen år siden. Dette hadde gått svært inn på faren som etter det hadde begynt å drikke. Karin sammen med mor og datter i sn fadderfamilieAlle barna gikk på skole, unntatt den eldste som hadde reist til England for å få seg jobb der. De satte og stor pris på at barna hadde fått vært på sommerleir sist sommer i regi av MUG. Om det var den eneste hjelpen de hadde fått hadde de vært takknemlige for det. Huset de bodde i hadde de bygget selv etter hvert som de hadde råd. 1.etg var bra, men 2. etg var bare et stort hulrom uten vinduer. Ute var det et skur av planker og plast til noen høner, en gris fem gjeiter og endel kjillinger. Ingen hadde jobb for tiden. Eneste inntekten var salg av gjeitemelk og litt barnetrygd.
Det var sterkt og flott å møte dem.

Hilsen Karin Rossavik

Min opplevelse av å være fadder til Denisa
Jeg ble fadder til et barn i Romania, Denisa, i begynnelsen av 2018. Jeg ville gjerne være med å bidra gjennom Misjon uten grenser sitt fadderprogram, der barn og familier får støtte og oppfølging til en fremtid med håp. Jeg ser på mitt fadderbarn som en del av mitt bidrag i Tananger menighet sitt misjonsprosjekt i Romania. Jeg tror at gjennom mitt fadderskap kan jeg være med å endre historien til et enkelt barn og hele deres familie og nærmiljø.
Jeg var så utrolig heldig å møte fadderbarnet mitt Denisa sammen med hennes foreldre, lillesøster og mormor i hjemmet hennes i Denes nå i mars. Tilsammen var vi 13 stk fra Tananger menighet som reiste til Romania. Huset til Denisa lå i en liten fattig landsby, der flere av de andre husene hadde jordgulv. Jeg møtte en veldig sjenert jente, som hang rundt halsen til sine nærmeste, men hun hadde tydelig en trygg tilknytning /kontakt med både mor og far. De hadde to rom i huset, og hadde pyntet rommene så ordentlig og fargerikt alle steder. Mor hadde tidligere måttet reise utenlands for å tjene penger, men nå hadde far fått seg nattevakter på en fabrikk, samt han hogde ved. Denisa gikk i barnehage og de var tilknyttet en menighet nær ved. Mor sa at hun ville prøve å få seg en jobb, så snart minstejenta begynte i barnehage.bilde av Ruth Oddrun med sin fadderfamilie
Det var også rørende og godt å se hvor god kontakt Denisa og familien hadde med den som var lokal koordinator og frivillige fra menigheten, som og var med på besøket. Det var givende for meg å få lov å gi gaver og klær direkte til Denisa, men også mat og noe ekstra til hele familien.
Jeg fikk følelsen av at denne familien ble med i fadderprogrammet fordi de selv ønsket det og ville forplikte seg til å delta i fadderprogrammet over tid. De jobbet hardt for å komme seg ut av fattigdommen. Ved å få hjelp av fadderprogrammet med god oppfølging av MUG, mener jeg at Denisa og hennes familie er foregangspersoner og ressurspersoner i det videre nærmiljøet.
Det var sterkt og rørende å møte Denisa og hennes familie, og til slutt sto vi tett sammen i en ring og holdt hverandre i hendene og mottok forbønn og Herrens velsignelse. Jeg kommer alltid til å huske de gode og litt spørrende øynene til Denisa, farens siste faste håndtrykk som takk og hans hilsen: Håper virkelig du kommer på besøk til oss igjen!! Velkommen!
Flott å få møte en slik stolt familie og jeg kjenner meg privilegert som fikk møte dem nå allerede i starten av fadderskapet.
Jeg gleder meg til å sende dem en takkehilsen og gode gaver til jul!

Hilsen Ruth Oddrun Gudmestad

 

Her er en aktuell videosnutt fra arbeidet til Misjon Uten Grenser: (Klikk på bildet)

danes-ferieleir

Mer om Misjon Uten Grenser på deres hjemmeside: logo_mugog på Facebook: mug_facebook2

(UU:ok)