Oppstartsdatoer for høsten 2019

FASTE AKTIVITETER I TANANGER KIRKE, Les mer ved å klikke på navnet til aktiviteten.

KNØTTETREFFEN Åpen Barnehage: Mandag og torsdag kl. 9:30 – 12:30
Med BABYSANG & SMÅBARNSANG. – Oppstart: 22. august

TANANGER BARNEKOR: Torsdager kl. 17:15 – 18:30 – Oppstart: 29. august

TABAGO: Barnegospel Torsdager kl. 17:15 – 18:30  – Oppstart: 29. august

SUPERTORSDAG: Barne-TV & kveldsmat hver torsdag kl. 18:00 – Oppstart: 29. august

SØNDAGSSKOLEN: søndag ca. kl. 11.10 – Oppstart 25. august

JESHA: For 5-7. klasse, Fredag i partallsuker kl. 18:00 – 20:00 – Oppstart: 6. september

ESC: Ungdomsklubb. Fredag i partallsuker kl. 20:00 – 23:00. – Oppstart: 6. september

SPRÅKKAFÈ: for damer. Hver tirsdag kl. 17:30 – 19:00. – Oppstart: 27. august.

DUGNADSGJENGEN: Torsdag i oddetallsuker kl. 09:30 – 12:00. – Oppstart: 15. august

TREFFEN: fredag kl. 18:00 – 19:30. – Oppstart: 30. august

TANANGER GOSPEL:  Tirsdager ca en  gang pr mnd kl. 19:00 – 21:15. – Oppstart: 27. august

BIBELDYKK:  Mandag i partallsuker kl. 20:00 – 21:00. – Oppstart: 19. august

BØNNESAMLING:  Mandag i oddetallsuker kl. 20:00 – 21:00. – Oppstart: 26. august