Oppstartsdatoer for høsten 2021

I forsiktig optimisme planlegger vi å komme i gang med flere av våre faste aktiviteter.
Alle aktiviteter skal være i samsvar med gjeldende smittevernsregler.
Vi må fortsatt ta forbehold om endringer.

FASTE AKTIVITETER I TANANGER KIRKE, Les mer ved å klikke på navnet til aktiviteten.

KNØTTETREFFEN Åpen Barnehage: Mandag og torsdag kl. 9:30 – 12:30, Oppstart: 26. august
Med BABYSANG & SMÅBARNSANG. – Oppstart: 30. august

TANANGER BARNEKOR: Torsdager kl. 17:15 – 18:30 – Oppstart: 2. september

SØNDAGSSKOLEN: søndag ca. kl. 11.10 – Oppstart: 5. september

JESHA: For 5-7. klasse, Fredag i partallsuker kl. 18:00 – 20:00 – Oppstart: 24. september

ESC: Ungdomsklubb. Fredag i partallsuker kl. 20:00 – 23:00. – Oppstart: 17. september

SPRÅKKAFÈ: for damer. Hver tirsdag kl. 17:30 – 19:00. – Avventer oppstart

DUGNADSGJENGEN: Torsdag i oddetallsuker kl. 09:30 – 12:00. – Oppstart: 19. august

TREFFEN: fredag kl. 18:00 – 19:30. – Oppstart: 3. september

TANANGER GOSPEL:  Tirsdager ca en  gang pr mnd kl. 19:00 – 21:15. – Oppstart: 31. august

BIBELDYKK:  Mandag i partallsuker kl. 20:00 – 21:00. – Oppstart: 23. august

BØNNESAMLING:  Mandag i oddetallsuker kl. 20:00 – 21:00. – Oppstart: 30. august