Opplev Gud på ulike måter

 

Mange forbinder tro med kirke, bedehus eller mennesker. Tro kan være så mye mer. Vi kan erfare troen ulikt, og vi oppdager tro på forskjellig vis.

 

«Portaler til tro» er åtte portaler som handler om livet, om små og store erfaringer du kan ha i møter med natur, kultur, mennesker, kirken, Bibelen, høytidene og deg selv. Opplevelser som på ulike måter kan berøre deg.

www.portalertiltro.no kan du lytte, lese og se bilder – og få påfyll av kunnskap om tro, Gud og kristendommen.

Naturportalen:  Kan det være slik at Gud strekker seg mot oss og berører oss når vi er i naturen? At Gud er til stede og møter oss der?
Kulturportalen: Kulturen speiler både de lyse og mørke dagene i livet, og kan peke mot noe grunnleggende i oss. Kan vi møte Gud og det hellige i kunsten og kulturen?
Relasjonsportalen: Kan Gud berøre oss gjennom andre mennesker, gjennom hvem de er og hva de gjør? Kan andres liv og fortellinger inspirere til tro?
Kirkeportalen: På hvilken måte kan kirkerommet og de kirkelige handlingene invitere til noe hellig og guddommelig?
Høytidsportalen: Hvordan kan høytidene jul, påske og pinse åpne opp for tro og bringe oss nærmere Guds kjærlighet og vår omsorg for hverandre?
Bibelportalen: Hvordan kan Bibelens fortellinger være en kilde til refleksjon og tro?
Fred og ro-portalen: Noen ganger trenger vi ro i kropp og sjel. Koble av fra støy og inntrykk og gi rom for oss selv. Kan fred og ro åpne opp for noe større – for Gud?
Din portal: Mennesker er forskjellige, og trosrommet er stort. Denne portalen handler om å være der du er – i det som betyr noe for deg.

Gud ønsker å møte mennesker der de er. Kanskje kan portalene åpne opp for Gud der du er?

 «Portaler til tro» ønsker å gi rom for noe større og gjøre Gud mer tilgjengelig.