«Siste Nytt» nr. 02/21»

Siden sist har snøen lavet ned og smeltet – og dannet «skøyteis» rundt kirken. Vaktmester Jone har hatt travle dager med å påse at det er forsvarlig å fote seg! Gå forsiktig og bruk brodder er et generelt godt råd!

Med dagens smittesituasjon er alle fysiske samlinger i menigheten satt på pause frem til og med 18. januar. Unntaket er begravelser med maksimalt 50 personer og eventuelt nødvendige seremonier som dåp, der kun 10 personer er tillatt. Barnehagen og SFO holder åpent, mens Knøttetreffen er stengt. Vi prøver å holde hjemmesiden løpende oppdatert.

Men, som menighet og Guds familie, holder vi kontakten på annet vis!
Hver onsdag publiserer Tracy en andakt på Facebook og hjemmesiden. Den vil tematisk henge sammen med søndagens gudstjenester, som i januar er temagudstjenester.

Temagudstjenester 17. og 24. januar blir DIGITALE og de vil handle om å følge Jesus!
Gudstjenesten publiseres på Facebook og Youtube Kl.11:00, men den kan fint sees i etterkant. Og første gudstjeneste i rekken er tilgjengelig på hjemmesiden vår. Jesus sier til oss: «Følg meg!» Han inviterer oss til å bli ham lik, og til å leve som ham. Jesus levde i tre relasjoner: OPP mot sin himmelske far, INN i fellesskapet med disiplene sine, UT mot alle andre.
På søndag handler det om INN-relasjonen:
Jesus levde i fellesskap med sine disipler, og han betraktet dem som sin familie. Som troende blir vi «adoptert» inn i Guds familie. Hvis du har tenkt at du har så liten familie, så er det rett og slett ikke tilfelle! Du har en haug med søstre og brødre i troen. Fellesskapet, det å samles, er viktig for familien. Dette får du høre mer om i søndagens preken.
Offergaven på gudstjenesten går til menighetsarbeidet. VIPPS 116377

Søndag 31. januar markerer vi Bibeldagen. Vi regner med at også denne gudstjenesten blir digital. Men vi har besluttet å utsette Bibelreisen. Bibelreisen er et utrolig flott konsept som vi ønsker at mange skal få med seg. Derfor venter vi til det er mulig å samle en stor gjeng i kirken.
Uansett: Bibeldagen blir startskuddet for felles bibellesning i menigheten. Ingen koronarestriksjoner hindrer oss i å lese Guds ord! Vi forteller mer om dette opplegget i neste uke.

Til slutt hilser vi dere «…hellige medborgere og Guds familie» (Ef.2,6), brødre og søster:
Vi gleder oss utrolig til vi kan treffes til fysisk «familiesammenkomst». I mellomtiden; la oss holde sammen, tjene hverandre, ha omsorg for hverandre slik det best lar seg gjøre – digitalt, telefonisk eller praktisk!

Guds fred!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets