«Siste Nytt» nr. 03/21»

Kjære alle!
Det er nok mange som er glade for at det nå er mulig å ha litt besøk i hjemmene! Kirkene vil etter hvert åpne litt opp, men ut januar har vi i Tananger digitale gudstjenester.
Det er kun lov å samle 10 personer. Unntaket er begravelser med maksimalt 50 personer.
Barnehagen, SFO og Knøttetreffen holder åpent på gult nivå nå.

Men, som menighet og Guds familie, la oss benytte muligheten av å holde kontakten digitalt!
Hver onsdag publiserer Tracy en andakt på Facebook og hjemmesiden. Dere som har fulgt med her vet hva Tracy mener med OPP-INN-UT relasjonene. Mer om dette på siste temagudstjeneste på søndag!

Temagudstjenesten 24. januar blir DIGITAL og vil handle om å følge Jesus!
Jesus sier til oss: «Følg meg!» Han inviterer oss til å bli ham lik, og til å leve som ham. Jesus levde i tre relasjoner: OPP mot sin himmelske far, INN i fellesskapet med disiplene sine, UT mot alle andre.
På søndag handler det om UT-relasjonen: Det handler om å tjene vår neste. Både de som kjenner Jesus og de som ikke gjør det. Hvis vi tjener hverandre av plikt, blir det fort stress. Hvis vi tjener av kjærlighet blir det godt. Våre hjerter er en «landingsplass» for Guds kjærlighet. «…Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter…» (Rom.5,5) Når vi opplever oss elsket av Gud vil denne kjærligheten strømme ut og smitte andre. Det er en god smitte! Dette får du høre mer om i søndagens preken.
Offergaven på gudstjenesten går til NMS, Det Norske Misjonsselskap, VIPPS 116377.

Gudstjenesten publiseres på Facebook og Youtube kl.11:00, men den kan fint sees i etterkant. Talene fra de to første temagudstjenestene er lagt ut her.

Søndag 31. januar markerer vi Bibeldagen. Den gudstjenesten blir også digital.
Bibelselskapets prosjekt i år er på Cuba hvor det er en svært stor vekst i kirkene. Les mer her.
Bibeldagen blir startskuddet for felles bibellesning i menigheten: Bibelkvarten.
Ved å sette av et kvarter hver dag, vil vi i løpet av 60 dager lese gjennom hele Lukasevangeliet.
Hvorfor 60 dager? Jo, det viser seg at så lang tid tar det å innarbeide en god vane! Et kvarter sammen med Gud i godstolen, eller hva som passer for deg, hver dag er en god vane! Les mer via denne lenken og bli med!

Bibeldykk holder det gående digitalt i koronatiden. Det blir ny samling på mandag 25. januar. på JitsiMeet. Vi leser da videre fra 3. mosebok og fra kolosserbrevet. Bli med via denne lenken. I tiden vi har Bibelkvarten, blir Bibeldykk annerledes. Da blir Bibeldykk en tid for å samtale om det vi har lest siden sist i Bibelkvarten.

Til slutt en oppfordring fra Johannes 13,34-35 «Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.» I disse tider kan dette kanskje bety å ta en telefon til noen, gå på butikken for noen, gå en tur sammen, lufte hunden til naboen, – og mye annet!

Guds fred!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets