«Siste Nytt» nr. 05/23»

Siden sist! (alle blå ord er lenker til mer informasjon)
Svært kjekt med over 90 til stede på frivillighetsfesten vår. Vi håper det ga fellesskap, oppmuntring og motivasjon for å være med i ulike oppgaver i Tananger menighet. Duoen Tor Øyvind Skeiseid og Aril Schøld engasjerte med sin forestilling «Heftig og begeistret». Vi lærte et nytt ord: Yte-lykke, som i motsetning til nyte-lykken varer lengre. Tenk litt på den!

Gudstjeneste på Bibeldagen 5. februar.
Velkommen til gudstjeneste på søndag kl.11:00. Det er bibeldag og såmannssøndag. Ludvig Bjerkreim er prest, og Jon Georg vil presentere deler av sin bibelutstilling.
Bibelselskapet har Egypt som fokusland dette året, og kollekten går til Bibelselskapet. Det blir nattverd og søndagsskole.

BibelreiseillustrasjonBli med på Bibelreisen!
Samme dag, 5. februar kl. 16:30 – 21:00, tar Olav oss med på reise gjennom hele Bibelen. Ved fortelling, stikkord, bevegelser og drama får du følge den røde tråden gjennom Bibelen. Siden reisen er nokså lang, blir det matpause underveis. Ingen påmelding!

logo for TårnagenteneTårnagenter
Lørdag 11. februar er Birgitte klar med spennende agentoppdrag for Tårnagentene. Det blir symboljakt i kirken og klatring i kirketårnet. Kjenner du noen som går i 3. klasse, så tips om at dette blir gøy – og er et tilbud til alle.Påmeldingsknapp Påmelding via påmeldingsknappen. På gudstjenesten søndag 12. februar får vi noen glimt fra Tårnagentene.

Bilde av Anne Kristin og Sven AasmundtveitBibelforestillingen «Elisja»
Torsdag 23. februar får vi besøk av Anne Kristin og Sven Aasmundtveit. De tar oss med inn i historien til profeten Elisja. Anne Kristin jobber i Bibelseskapet og er en høyt skattet bibelformidler og forteller. Sven er forfatter og salmedikter. Han har blant annet jobbet som pastor og programingeniør i NRK.  Her vil han delta med sang og musikk.

Kirkevalglogo

Kirkevalg
Til høsten er det kirkevalg. Nytt menighetsråd skal velges. Arbeidet med å finne gode kandidater er i gang. Er du opptatt av menighetens arbeid for barn og unge, gudstjeneste, diakoni, sang og musikk mm.? Kanskje du selv er en god kandidat, eller kanskje du tenker på noen som bør utfordres. Se en inspirasjonssnutt, av og med våre egne, via denne lenken.
Her kan du også foreslå kandidater.

Faste aktiviteter
Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker Kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker Kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben