«Siste Nytt» nr. 08/23»

Siden sist! (alle blå ord er lenker til mer informasjon)
Det var inspirerende å få direkte kontakt med Misjon uten Grenses medarbeider i Romania under søndagens gudstjeneste, og høre om deres flotte arbeidet blant fattige familier. Takk  til Charmelle som fortalte fra sitt hjemland, Ingrid som danset og til de på kjøkkenet som hadde laget deilige fastelavnsboller. På onsdag (askeonsdag) starter fastetiden. Kanskje det er noe du vil «faste» fra for å skape rom for stillhet, refleksjon og en prat med Gud i en travel hverdag?

Gudstjeneste søndag 26. februar kl.11:00
Velkommen til gudstjeneste 1. søndag i fastetiden. Tracy er prest. Tre barn skal bæres til dåpen og det blir søndagsskole. Vi skal få høre om Jesus som blir fristet til å gjøre noe galt. Her kan vi vel alle kjenne oss igjen! Hva kan Jesus lære oss, tro?

Torsdagslunsj 23. februar kl.12:00Bilde av Atle Moe
Torsdag 23. februar inviterer vi til Torsdagslunsj med någe attåt. Atle Mo vil fortelle fra sin tjeneste som prest og misjonær. Atle er en god forteller med mange historier i ermet. God lunsjbuffé blir det også, kr. 50,- Inviter med naboen og kom!

 

Bilde av Anne Kristin og Sven AasmundtveitBibelforestillingen «Elisja» 23. februar kl.20:00
Vi får besøk av Anne Kristin og Sven Aasmundtveit. De tar oss med inn i historien til profeten Elisja. Anne Kristin jobber i Bibelselskapet og er en høyt skattet bibelformidler og forteller. Sven er forfatter og salmedikter. Han har blant annet jobbet som pastor og programingeniør i NRK.  Her vil han delta med sang og musikk.

 

Fellesgudstjeneste søndag 5. februar kl.11:00 i Sørnes Kirke.
Dette er den siste søndagen i vinterferien, og alle menighetene feirer gudstjeneste sammen. Ett ban skal døpes, og det blir også nattverd. Vi får solosang av Ingvill Hagesæther.
Søndagens tekst handler om Jesus som møter en kanaaneisk kvinne som roper til ham om hjelp. Det er 2.søndag i fastetiden, og fastetiden får sette sitt preg på gudstjenesten.
Vi venter i spenning på påskehøytiden. Det blir kirkekaffe etter gudstjenesten. Velkommen!

Åpen kirke i fastetiden
bilde av alteret med fastelysOgså i år ønsker vi velkommen til åpen kirke i fastetiden. Fastetiden er en fin anledning til å stoppe litt opp og reflektere.
Vi ønsker å invitere deg til kirka onsdager mellom kl. 09.00 – 10.00.
Kl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
Kl. 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse.
Velkommen onsdagene 22/2, 8/3, 15/3, 22/3 og 29/3. (1. mars er det vinterferie).
Fastelysene som er plassert på alteret, ett for hver søndag i fastetiden, danner til sammen en regnbue. Regnbuen symboliserer håp. Gud plasserte regnbuen på himmelen for Noa da storflommen var over, et symbol på liv og håp. Kirkens Nødhjelp har utarbeidet regnbuebønnen. Den fungerer som en «adventskalender» fram mot påske. Hver søndag har sin farge og sin bønn. Du kan få regnbuebønnen her i kirken, eller finne den på nett her: https://www.fasteaksjonen.no/regnbuebonn/

Besøkstjeneste
Som kirke ønsker vi å være tilstede i menneskers hverdag, og å være til hjelp der det trengs. Noen har behov for en å prate med, en å gå tur med eller at noen stikker innom for å gjøre en liten praktisk tjeneste. Dette kaller i besøkstjeneste. Har du et par timer til overs en gang i mellom, og lyst til å bety noe for en annen? Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta gjerne kontakt ved å svare på denne mailen, eller ring en av oss i staben.

Ny stilling: Kirkens ungdomskontakt
Har du lyst til å bli den første kirkelige medarbeideren i Sola med spesielt ansvar for oppsøkende arbeid blant ungdommer ca. 13 – 18 år? Det opprettes nå i Den norske kirkes menigheter i Sola en ny 100% stilling som vi ønsker å kalle: «Kirkens ungdomskontakt». Vi søker en motivert, fleksibel og utviklingsorientert person med stort hjerte for ungdom, som kan formidle nestekjærlighet, livsmestring og livsglede! Den nye stillingen skal være en utadrettet og oppsøkende ungdomsarbeider i kommunen, på vegne av alle menighetene i Sola, på skoler og andre arenaer der ungdommer samles.
Menighetene i Sola har mangeårig erfaring med mange ulike typer barne- og ungdomsarbeid, og ønsker å bidra positivt i lokalmiljøene, også i tilknytning til eksisterende nettverks – og ungdomsarbeid. Den nye stillingen skal ikke ha ansvar for å organisere og arrangere faste arrangementer, men vil ha et nært samarbeid med ulike arrangører i den oppsøkende og relasjonsbyggende virksomheten. På samme vis skal den nye stillingen ha et nært samarbeid og god samhandling med Sola kommunes instanser som SLT team, utekontakten, skolehelsetjenesten, idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Er dette deg? Eller kjenner du noen aktuelle kandidater så del informasjonen!

Kirkevalglogo

Kirkevalg
Til høsten er det kirkevalg. Se en inspirasjonssnutt, av og med våre egne, via denne lenken. Her kan du også foreslå kandidater.
Informasjon om Kirkevalget finner du her: https://www.kirken.no/valg/

Faste aktiviteter
Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker Kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker Kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben