«Siste Nytt» nr. 09/23»

Siden sist! (alle blå ord er lenker til mer informasjon)
Siste Nytt hadde vinterferie sist uke, og det var rolige dager i kirken. De fleste i staben nøt Guds frie natur, med eller uten ski på beina. Tracy var på reise i Bangladesh der hun veiledet kirkeledere, i menighetsledelse. Vi har altså på ulikt vis samlet energi til ny innsats. Til helgen drar konfirmantene på leir til Vaulali. Bli med og be for en god helg med fine opplevelser av fellesskap, lek og moro.

Gudstjeneste søndag 12. mars kl.11:00
Velkommen til gudstjeneste 3. søndag i fastetiden. Ludvig Bjerkreim er prest og Laura spiller. Vi skal feire nattverd, og det blir søndagsskole for barna. Prekenteksten er Luk.11,14-28. Det er en sterk fortelling om sterke krefter i sving. Og til slutt oppfordringen om å ta vare på Guds ord!  «Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.»

Skattejakt i Tananger kirke
Alle som går i 5.klasse inviteres til å bli med på skattejakt i kirken 18. og 19. mars!  Kjenner du en femteklassing, så tips om dette. De skal få  løse oppgaver, leke, lære og ha det kjekt sammen. På søndagen blir det utdeling av Det nye testamentet «Godt Nytt». Påmelding på hjemmesiden.

Dugnad og lapper torsdag 16. mars kl. 09:30 -12:00
Dugnadsgjengen inviterer til innsats Inne eller ute, alt etter vær og ønske. Dette er trivelig, sosialt og veldig flott med små eller store oppgaver som blir gjort. Lunsj sammen med staben kl. 11:30. Ta med matpakke. Det blir lapper til «dessert».

Menighetens Årsmøte 19. mars.
Like etter gudstjenesten og en kort kirkekaffe holdes menighetens årsmøte. Det blir gjennomgang av årsrapport og regnskap for 2022 samt en kort orientering om Barnehage selskap og status for rehabilitering av barnehage/SFO-lokalene. Eventuelle saker meldes skriftlig innen 12. mars. Årsrapporten er lagt ut på kirketorget og på hjemmesiden, under Menighetsråd.

Torsdagslunsj 23. mars kl.12:00
Vi gleder oss til å høre tidligere rektor på Haga skole, Per Inge Ruud, kåsere over tema «Kirken i Sola under krigen». Per Inge er en kunnskapsrik mann og en god forteller. Gled dere! Vi starter som vanlig med lunsjbufé kl. 12:00. Pris kr. 50,-

Åpen kirke i fastetiden
bilde av alteret med fastelysVi ønsker velkommen til åpen kirke i fastetiden hver onsdag mellom kl. 09:00 og 10:00.
Fastetiden er en fin anledning til å stoppe litt opp og reflektere.
Kl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
Kl. 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse.
Velkommen onsdagene  8/3, 15/3, 22/3 og 29/3.
Fastelysene som er plassert på alteret, ett for hver søndag i fastetiden, danner til sammen en regnbue. Regnbuen symboliserer håp. Gud plasserte regnbuen på himmelen for Noa da storflommen var over, et symbol på liv og håp. Kirkens Nødhjelp har utarbeidet regnbuebønnen. Den fungerer som en «adventskalender» fram mot påske. Hver søndag har sin farge og sin bønn. Du kan få regnbuebønnen her i kirken, eller finne den på nett her: https://www.fasteaksjonen.no/regnbuebonn/

Fasteaksjonen 
Tirsdag 28. mars kl.17:00 starter årets viktigste spasertur; Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid. Målet er at alle husstander i Tananger skal få besøk av bøssebærere. Tananger vokser, og det er vanskelig for konfirmantene å nå rundt til alle hus. Vi trenger derfor å styrke mannskapet! Har du anledning til å være bøssebærer eller sjåfør? Ta kontakt med Olav Mo. Eller bare responder på denne mailen. Flom, tørke, kriser og krig gjør at Kirkens Nødhjelps arbeid er viktigere enn noen gang. Sammen kan vi redde liv!

Kirkevalglogo

Vil du ha et godt råd?
Til høsten er det kirkevalg og nytt menighetsråd skal velges. Vi vil gjerne ha et godt råd! Er du opptatt av at menigheten skal være et godt og inkluderende fellesskap?
Er du opptatt av gudstjenesten, musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid?
Er du opptatt av hva som skal skje i menigheten din? Et godt råd til deg: Still til valg!
Vi trenger kandidater med ulike erfaringer, interesser, kompetanse og bakgrunn.
Se en inspirasjonssnutt, av og med våre egne, via denne lenken.
Informasjon om Kirkevalget finner du her: https://www.kirken.no/valg/

Faste aktiviteter
Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker Kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker Kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben