«Siste Nytt» nr. 10/23»

Siden sist! 
Konfirmantene hadde en flott helg på Vaulali. Denne gangen ble det bibelsmugling i et snødekket landskap! I skrivende stund er menighetssalen dekket til fest for konfirmanter og foresatte. Det nærmer seg både samtalegudstjeneste og konfirmasjon for de flotte ungdommene våre!

Velkommen til familiegudstjeneste søndag 19. mars kl. 11:00 ved Tracy Rishton og Birgitte Avtjern.
To barn skal bæres til dåp og Barnekoret skal synge. Det blir kirkekaffe og årsmøte etterpå. Bli med!

Menighetens Årsmøte 19. mars.
Like etter gudstjenesten og en kort kirkekaffe holdes menighetens årsmøte. Det blir presentasjon av årsrapport og regnskap for 2022 samt en kort orientering om barnehageselskap og status for rehabilitering av barnehage/SFO-lokalene.  Årsrapporten er lagt ut på kirketorget og på hjemmesiden, under Menighetsråd.

Torsdagslunsj 23. mars kl.12:00
Vi gleder oss til å høre tidligere rektor på Haga skole, Per Inge Ruud, kåsere over tema «Kirken i Sola under krigen». Per Inge er en kunnskapsrik mann og en god forteller. Gled dere! Vi starter som vanlig med lunsjbufé kl. 12:00. Pris kr. 50,-

Åpen kirke onsdager i fastetiden
bilde av alteret med fastelysKl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
Kl. 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse.
Velkommen onsdagene  22/3 og 29/3. Ta gjerne med Kirkens Nødhjelp regnbuebønn fra kirketorget. Den fungerer som en «adventskalender» fram mot påske. https://www.fasteaksjonen.no/regnbuebonn/

Fasteaksjonen 
Tirsdag 28. mars kl.17:00 starter årets viktigste spasertur; Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid. Målet er at alle husstander i Tananger skal få besøk av bøssebærere. Tananger vokser, og det er vanskelig for konfirmantene å nå rundt til alle hus. Vi trenger derfor å styrke mannskapet! Har du anledning til å være bøssebærer eller sjåfør? Ta kontakt med Olav Mo. Eller bare responder på denne mailen. Jordskjelv, flom, tørke, kriser og krig gjør at Kirkens Nødhjelps arbeid er viktigere enn noen gang. Sammen er vi med på å redde liv!

Påsken i Sola
Det nærmer seg påskehøytid. I år feirer alle Solamenighetene Skjærtorsdag og Langfredag i Tananger kirke kl.18:00.
Skjærtorsdag inviteres du til et tradisjonsrikt påskemåltid. Ja, det blir et fullverdig måltid som varer 2-3 timer. På grunn av maten blir det påmelding. Det blir lagt ut link på hjemmesiden neste uke. Er du hjemme i påsken vil du ikke gå glipp av dette.

Kirkevalglogo

Vil du ha et godt råd?
Til høsten er det kirkevalg og nytt menighetsråd skal velges. Vi vil gjerne ha et godt råd! Er du opptatt av at menigheten skal være et godt og inkluderende fellesskap?
Er du opptatt av gudstjenesten, musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid?
Er du opptatt av hva som skal skje i menigheten din? Et godt råd til deg: Still til valg!
Vi trenger kandidater med ulike erfaringer, interesser, kompetanse og bakgrunn.
Se en inspirasjonssnutt, av og med våre egne, via denne lenken.
Informasjon om Kirkevalget finner du her: https://www.kirken.no/valg/

Faste aktiviteter
Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker Kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker Kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben