«Siste Nytt» nr. 11/23»

Siden sist! 
Det var stas å feire familiegudstjeneste med dåp av to barn, flott formidling av Birgitte, band og bønnevandring. Leit at trosopplæringstiltaket Skattejakt måtte avlyses på grunn av få påmeldte, men det tar verken motet eller energien fra oss! Framsnakk gjerne våre flotte tiltak, som du kan lese om på hjemmesiden vår. Trosopplæringen har superflotte opplegg!

Samtalegudstjeneste søndag 26. mars kl.11:00
Hele menigheten inviteres til samtalegudstjeneste for konfirmantene våre. Husk å ta med mobilen denne dagen, for alle som ønsker kan bli med på online Quiz med spørsmål fra konfirmanttiden, – og litt til!  Alle kan delta, men ingen blir forhørt av presten! Vi kaller den gjerne «Quizen for de store spørsmål» hvor vi kommer innpå flere av de store temaene vi har snakket om gjennom konformanttiden. Det blir søndagsskole for barna.

Torsdagslunsj 23. mars kl.12:00
Vi gleder oss til å høre tidligere rektor på Haga skole, Per Inge Ruud, kåsere over tema «Kirken i Sola under krigen». Per Inge er en kunnskapsrik mann og en god forteller. Gled dere! Vi starter som vanlig med lunsjbufé kl. 12:00. Pris kr. 50,-

Åpen kirke onsdager i fastetiden
bilde av alteret med fastelysKl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
Kl. 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse.
Siste gang blir 29/3. Ta gjerne med Kirkens Nødhjelp regnbuebønn fra kirketorget. Den fungerer som en «adventskalender» fram mot påske. https://www.fasteaksjonen.no/regnbuebonn/

Fasteaksjonen 
Tirsdag 28. mars kl.17:00 starter årets viktigste spasertur; Fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelps arbeid. Målet er at alle husstander i Tananger skal få besøk av bøssebærere. Tananger vokser, og det er vanskelig for konfirmantene å nå rundt til alle hus. Vi trenger derfor å styrke mannskapet! Har du anledning til å være bøssebærer eller sjåfør? Ta kontakt med Olav Mo. Eller bare responder på denne mailen. Jordskjelv, flom, tørke, kriser og krig gjør at Kirkens Nødhjelps arbeid er viktigere enn noen gang. Sammen er vi med på å redde liv!

Påsken i Sola
Her kan du lese om påskens høytidsdager og om påsken i Sola. I år feirer nemlig alle Solamenighetene Skjærtorsdag og Langfredag i Tananger kirke.
Gudstjeneste palmesøndag kl. 11:00 v/Tracy Rishton. Det blir dåp, nattverd og søndagsskole for barna.

Påskemåltid Skjærtorsdag kl.18:00
Du inviteres til et tradisjonsrikt påskemåltid, et måltid slik Jesus feiret det med sine disipler. Tracy Rishton leder oss gjennom kvelden, som varer  2-3 timer. På grunn av maten blir det påmelding. Det tas opp en kollekt for å dekke utgifter til måltidet. Er du hjemme i påsken vil du ikke gå glipp av dette. Påmelding og mer om påskemåltidet her.

Gudstjeneste Langfredag  kl.18:00
Langfredag inviteres du til en meditativ og annerledes gudstjeneste. Lidelseshistorien blir lest fra Bibelen.

Høytidsgudstjeneste 1. påskedag kl. 11:00 v/ Tracy Rishton. Det blir nattverd og søndagsskole.

Lys Levende for 6. klassinger
Rett etter påske (15. og 16. april), skjer det noe gøy! Da er det «Lys levende» trosopplæringstiltak for 6. klassinger. Det blir lek, aktivitet, taco og påskevandring. Vi gleder oss! Kjenner du noen som går i 6.klasse, så tips om dette! For mer info og påmelding: https://www.tanangermenighet.no/lys-levende/

Kirkevalglogo

Til høsten er det kirkevalg og nytt menighetsråd skal velges. Nominasjonskomitéen har jobbet godt og lenge og mange har blitt utfordret. Nå er det tid for å være direkte:
Vi trenger flere kandidater! Er du opptatt av at menigheten skal være et godt og inkluderende fellesskap?
Er du opptatt av gudstjenesten, musikk, misjon eller barne- og ungdomsarbeid?
Er du opptatt av hva som skal skje i menigheten din? Et godt råd til deg: Still til valg!
Vi trenger kandidater med ulike erfaringer, interesser, kompetanse og bakgrunn.
Se en inspirasjonssnutt, av og med våre egne, via denne lenken.
For mer informasjon, ta kontakt med leder for nominasjonskomitéen: Mariann Hellestø Kean 918 48 862
Informasjon om Kirkevalget finner du her: https://www.kirken.no/valg/ 

Faste aktiviteter
Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker Kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker Kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben