«Siste Nytt» nr. 12/19

Tre flotte konfirmasjonsgudstjenester er vel gjennomført, og vi vil gjerne takke alle frivillige som gjennom sang og musikk, dans og praktisk tilrettelegging – var med å gjorde disse til en minnerik dag! Vi er takknemlige og stolte av menigheten vår, og vi håper mange konfirmanter har funnet sin plass i kirka. På bildet over ser vi et av vårens tre tvillingpar sammen med Just, Anne Marit og Olav.

Påmelding for neste års konfirmanter er allerede åpnet på hjemmesiden vår. Kjenner du en ungdom i konfirmantalder, så spør gjerne om han eller hun har meldt seg på. Alle skal ha fått en flott brosjyre fra Tananger menighet i posten.

Nå er Tanangerdagene rett rundt hjørnet, 22. – 26.mai. De starter som vanlig onsdag med «Barnas Dag» v/Tananger Ungdomsskole kl. 16:30. Barnekoret  synger v/åpningen kl.17:00.
Torsdag 23.mai kl.19:00 inviteres du til motivasjon og inspirasjonsforestilling Med Einar Lunde på dagsrevy-oppdrag; VILLE, VÅGE, VINNE. Tananger Gospel tar seg av den musikalske delen. Bill.salg kr.200,00 ved inngangen. Etterpå blir det kaffe og kaker.

Søndag 26.mai kl.11:00, blir det friluftsgudstjeneste i havna v/Hummeren. Just er prest og Ballast Bandet (vårt ungdomsband) vil spille. Det blir kaffe og drøs etter gudstjenesten. Ta gjerne med stol.

I kveld, torsdag kl.17:00, er det sommer-avslutnings konsert for Barnekoret og Tabago. Det vil glede korene om du kommer på konserten, og de vil garantert spre glede til alle fremmøtte!

Hver mandag i oddetallsuker er det åpen bønnesamling i kirken kl. 20-21.
Hver mandag i partallsuker er det Bibeldykk i kirken kl.20-21. Vi leser fra nå fra 1. Mosebok og Johannesevangeliet og 27. mars fortsetter vi fra 1. Mos 17 og Joh 9.

Til høsten er det valg av nytt menighetsråd. Det skjer samtidig med kommunevalget. I Tananger er vi heldige å ha fått en liste med veldig gode kandidater. Da fristen løp ut var det fremdeles en ledig plass på kandidatlisten. Derfor er det lyst ut til supplerende nominasjon. Det betyr at det er mulig å melde inn flere kandidater. Regler for dette finner du ved å følge denne linken. Kandidatlisten er lagt ut på hjemmesiden og oppslag på kirketorget.

13. mai fikk alle ansatte i Sola kirkelige fellesråd nye e-postadresser. Adressene har «mistet» et punktum! De nye e-postadressene er navn.etternavn@tanangermenighet.no

Velkommen til gudstjeneste v/ Just Salvesen 19.mai kl.11:00. Etter gudstjenesten vil årsregnskapet for 2018 legges frem.

Ønsker dere alle en god og varm 17.mai!!

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets