«Siste Nytt» nr. 12/22»

Siden sist!

Konfirmantleir
En flott gjeng med konfirmanter og ledere fikk endelig dra på leir til Vaulali i helgen.
Tema var: «Følg meg». Vi så film og hadde gruppearbeid. Vi hadde stille-tid der vi samlet inn mobiler og alle satt hver for seg, både ute og inne. Konfirmantene skrev ned bønner som vi leste på gudstjenesten. Lørdag hadde vi fokus på kristne i verden som blir forfulgt for sin tro. Tracy kom hjem på onsdagen med mange ferske inntrykk fra sine venner som lever som kristne under helt andre forhold enn oss. Temaet ble avsluttet med aktiviteten «Bibelsmugling» i mørket. Konfirmantene skulle smugle bibelvers uten å bli oppdaget av sabotører og få dem trygt frem til Tracy som var i Nord Korea. Målet er å få litt innsikt i hva mennesker er villig til å gjøre for sin tro og for å spre Guds ord. Dette syntes konfirmantene var kjekt og spennende. Vi avsluttet weekenden med en flott gudstjeneste. Takk til alle som var med oss i bønn!

7.klassingene er nå invitert til Mesternes Mester her i kirken fredag 8.april, der de skal ha mange kjekke øvelser – og god mat. Har du en 7.klassing som ikke har fått invitasjon  – mer info her.

Velkommen til samtalegudstjeneste søndag 3.april kl.11:00. Da skal konfirmantene – og vi andre, få teste oss i  en quiz, så denne dagen må du ha telefonen klar! Hvordan er dine bibelkunnskaper? Det blir også søndagskole og kirkekaffe.

Fastelys
Vi er nå i den 5. fasteuken. Fargen er blå og tema fellesskap. På søndag skal vi tenne det indigo-fargete lyset og be bønnen som hører til denne fargen. Regnbuebønnene hjelper oss å minne oss på at vi hører til i et globalt fellesskap. Regnbuen er i Bibelen også et håpstegn, et tegn som gir løfte om en ny begynnelse. Du kan lese mer om fastelysene og regnbuebønnene her

Åpen kirke i fastetiden onsdag kl. 0900 – 1000
Fastetiden er en fin anledning til å stoppe litt opp og reflektere. Vi inviterer deg til en stille stund i kirka. Det er en egen stasjon med bønn for situasjonen i Ukraina.
Kl. 09:00-09:45 blir det tid for stillhet, lystenning, bønn eller bare være sitte stille i benkeradene.
Kl. 09:45-10:00 blir det lesing av dagens tekst, felles bønn og velsignelse. Velkommen onsdag 6.april.

Fasteaksjon 5. april
Konfirmantene kommer med bøsse til DIN dør tirsdag 5. april fra kl. 17:00. Ta godt imot dem! Sammen med alle de andre som bidrar, gjør det en forskjell for mange mennesker.
Pengene går som alltid til Kirkens Nødhjelp. Tema er: «Håp i en dråpe vann» Kirkens nødhjelp har et stort apparat som kan fort komme i gang der behovet er størst. De er nå full gang med å gi akutt nødhjelp til dem som er berørt av krigen i Ukraina. I år trenger vi flere sjåfører som kan være med konfirmantene denne dagen. Har du anledning til å bli med et par timer? Ta kontakt snarest med Olav Olav Mo på tlf 469 66 587 for mer informasjon.

Påskekonsert i Sola kirke 3. april kl. 19:00
Leif Jone og Lars Bernhardt Ølberg formidler et fint påskeprogram med blant annet sanger fra Handels Messias. Billetter kr. 275,- selges ved Sola kulturhus.

Påske
I år er Ræge menighet vertskap for fellesgudstjenestene i Sola kommune skjærtorsdag og langfredag. Palmesøndag og 1.påskedag blir det gudstjeneste i Tananger.
PALMESØNDAG i Tananger kirke: Gudstjeneste kl.11:00 med prest Tracy Rishton. To barn skal bæres til dåpen, og vi feirer nattverd. Det er også søndagskole.
SKJÆRTORSDAG: Nattverdgudstjeneste kl.19.00 ved prest Gunther Theiss og musikalsk leder Øyvind Bøylestad. Preken om Jesu bønnekamp i Getsemane-hagen, og en litt annerledes nattverdsfeiring.
LANGFREDAG: Kveldsgudstjeneste kl.19.00 ved prest Gunther Theiss og musikalsk leder Arfon Owen. Tekstlesninger om Jesu lidelse og død, og symbolhandlinger.
PÅSKEDAG i Tananger kirke: Feiring av Jesu oppstandelse kl.11.00 ved prest Tracy Rishton og musikalsk leder Laura Kern. Det blir solistinnslag både på fløyte og horn. Et barn skal døpes og vi feirer nattverd sammen.
Etter gudstjenesten blir det påskeegg-jakt ute – hvis været er bra. Inne hvis det er ruskevær!
Påskeharen har altså planer om å besøke Tananger i år!

Dugnad tirsdag 26. april kl.17:00 – 20:30
Sett av dagen allerede nå og bli med på årets fellesdugnad. Vi skal vaske, pusse, luke og koste. Det blir pizza til alle. Dugnad er sosialt, gøy og veldig nyttig.

Aktiviteter i kirken:
Barnekoret:  Torsdag kl.17:30
Jesha: På grunn av ledersituasjonen, er det nå kun en gang pr. mnd. Neste Jesha er 8.april.
Enter:  Fredag i partallsuker kl.20:00
Søndagsskolen: Når det ikke er familiegudstjeneste. Se vår hjemmeside
Språkkafeen:  Onsdag i partallsuker kl.17:30
Bønnesamling: Mandag i oddetallsuker kl.20-21, i kirkerommet.
Bibeldykk: Mandag i partallsuker kl.20:00 – 21:00 møtes vi i kirken for å lese Bibelen sammen.
Kjekt om du blir med!

«Flue på veggen»
Podkasten snurrer og går. Tracy inviterer hver dag en gjest til samtale om dagens tekst fra Apostlenes gjerninger, og du inviteres til å være flue på veggen i disse samtalene! Du finner lenke til tekst og podcast på hjemmesiden vår, eller søk opp podcasten på Spotify! Dette er en spennende oppdagelsesreise gjennom Apostlenes gjerninger! Har du lyst å være med og prate om teksten sammen med andre, inviteres du til JitziMeet hver dag kl.19:00 – 19:15.

Skolebesøk.
Nå når flere ting normaliseres, er det også kjekt at undervisningssamarbeidet mellom skolene og kirka kommer i gang igjen. Denne uka besøker Olav to klasser på 5. trinn på Storevarden skole, Haga skole kommer med sine to 6. klasser i kirka, og TUS kommer til kirka for undervisning med sine tre 10. klasser i neste uke.

Frivillighetens år 2022
2022 er året da vi feirer og hedrer frivilligheten i samfunnet, og snart får vi nye utfordringer i Sola kommune som krever frivillig innsats. Innen kort til vil flyktninger fra Ukraina komme til oss. Det blir behov for praktisk innsats, og tilbud om meningsfulle aktiviteter er noe av det viktigste lokalmiljøet kan bidra med. For å melde seg, benytt det digitale skjemaet: https://sola.frivilligsentral.no/. Tiltak som gjøres felles fra oss i kirken registreres av daglig leder, men det er fint å registrer seg som enkeltperson også. Gjennom dette systemet vil Sola kommune informere etter hvert om status og behov for hjelp.

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben