«Siste Nytt» uke 13/14-2023»

Siden sist!
Hurra for konfirmantene vår og foreldre/foresatte som gjorde en super innsats under Fasteaksjonen tirsdag. Vi ser det som en «gudfeldighet» at snøstormen stilnet like før spaserturen begynte. Halleluja!  Det kom inn nesten 24 000 kr inn i bøssene, Vippsen viser foreløpig kr. 37118,- på Facebook har det foreløpig kommet inn kr. 5450,-.  Det blir foreløpig til sammen kr. 67257,-!! I Siste Nytt etter fasteaksjonen i 2022, rapporterte vi om kr. 63769,-, så hjertelig takk til alle som har bidratt.  Selv om konfirmanter og foreldre/foresatte gjorde en flott jobb, var det flere områder vi ikke rakk over, så hvis du ikke fikk besøk, har det sin grunn. MEN: Det er ikke for sent å gi et bidrag til Kirkens nødhjelps Fasteaksjon på VIPPS  2426. Bidragene på VIPPS registreres på postnummer, så bor du i Tananger, registreres din gave på vår menighet.

På søndag var det samtalegudstjeneste for konfirmantene og godt engasjement under Quizen, både blant ungdommene og oss som satt i benkeradene. Det ble både god humor og god formidling underveis. Vi tillater oss å komme med et lite sukk… Det var leit at så få av den vanlige gudstjenestefeirende menigheten var tilstede denne dagen. Samtalegudstjeneste er for alle, og vi har god plass til alle! Når vi inviterer konfirmant  familiene til vårt fellesskap oppleves det kanskje litt underlig at så få slutter opp? Vi betyr noe for hverandre i fellesskapet, så dette var noe å grunne på.

Velkommen til Tim!
Nå går Laura ut i mammapermisjon med termin like om hjørnet. Det er utrolig flott at Tim Rishton vil vikariere som organist på gudstjenester og kirkelige handlinger i Lauras permisjonstid. Vi er heldige! Ta godt imot Tim som starter allerede skjærtorsdag.

Påsken i Sola
Her
kan du lese om påskens høytidsdager og om påsken i Sola. I år feirer alle Solamenighetene Skjærtorsdag og Langfredag i Tananger kirke. Ønsker du godt lesestoff om påske, kan vi anbefale NMS sitt påskehefte som er til salgs på kirketorget. Betaling på VIPPS.

Gudstjeneste palmesøndag kl. 11:00 v/Tracy Rishton. Det blir dåp og nattverd. Vi skal få høre om Jesus som møtes av heiarop mens han rir inn til Jerusalem for å feire påske med sin venner. Han hilses som konge, men få visste hva slags konge de hilste og hvilken kroning han hadde i vente. Konge i Guds rike – og konge i våre liv? Det blir ikke vanlig søndagsskole, men derimot en fortelling for barna under talen. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Påskemåltid Skjærtorsdag kl.18:00
Vi inviterer til et tradisjonsrikt påskemåltid, et måltid slik Jesus feiret det med sine disipler. Tracy Rishton leder oss gjennom kvelden, som varer  2-3 timer. Ja, det blir et skikkelig måltid og på grunn av maten blir det påmelding. Vi vil at alle skal bli mette! Det tas opp en kollekt for å dekke utgifter til måltidet. Er du hjemme i påsken vil du ikke gå glipp av dette. Påmelding og mer om påskemåltidet her.

Gudstjeneste Langfredag  kl.18:00
Langfredag inviteres du til en meditativ og annerledes gudstjeneste. Lidelseshistorien blir lest fra Bibelen. Tracy Rishton er prest og Tim Rishton organist.

Høytidsgudstjeneste 1. påskedag kl. 11:00 v/ Tracy Rishton. Det blir nattverd, og vi skal feire historiens største begivenhet; at Jesus ved sin oppstandelse seirer over døden og det onde.
Det blir musikk ved Tim Rishton og trompetist Espen Behrens. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

Lys Levende for 6. klassinger
Rett etter påske (15. og 16. april), skjer det noe gøy! Da er det «Lys levende» trosopplæringstiltak for 6. klassinger. Det blir lek, aktivitet, taco og påskevandring. Vi gleder oss! Kjenner du noen som går i 6.klasse, så tips om dette! For mer info og påmelding: https://www.tanangermenighet.no/lys-levende/

Torsdagslunsj 20. april kl.12:00
Velkommen til et særdeles spennende tema; Helge Bjørnestad kåserer over emnet «NOKAS-ranet i ettertidens lys».
Helge Bjørnestad var administrator i tingretten under behandling av NOKAS-saken i 2005-2006. Han er jurist og har tidligere jobbet som politijurist og byfogd i Stavanger. Lunsj serveres kl.12:00. Pris kr. 50,-

Faste aktiviteter
Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker Kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker Kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet påskehøytid!
Hilsen oss i staben