«Siste Nytt» nr. 13/22»

Siden sist!
Det var stort engasjement og god stemning under søndagens samtalegudstjeneste da konfirmantenes kunnskap ble testet under årets quiz. Menigheten for øvrig fikk også logge seg inn og være med, enten som lag eller individuelt. Konfirmantlaget «Peaceful» gikk av med seieren, mens «Benkesliterne» scoret best blant dem som satt i salen. Tracys eksperiment-preken om forsoningens mysterium fenget. For en herlig søndag!

Fasteaksjon
Takk til konfirmanter, foreldre, foresatte og andre som deltok under årets fasteaksjon. Konfirmantene samlet inn kr kr. 22964,- i kontanter. I tillegg har Tanangerfolket gitt kr. 38.605,- på VIPPS  og kr.2200,- på Facebook-aksjonen. Det betyr at Kirkens Nødhjelp foreløpig har mottatt kr. 63.769,- fra Tananger. «Håp i en dråpe vann» var årets tema. Pengene kan rett og slett redde liv til mennesker som ikke har livsnødvendig rent vann!
Konfirmantene rakk ikke over hele Tananger, så det var en god del som ikke fikk besøk på tirsdag. Fortvil ikke!! Har du ikke fått anledning til å gi din gave, er det ikke for sent! VIPPS 2426 og beløpet registreres på Tananger menighet.

Påskefeiring
PALMESØNDAG i Tananger kirke: Gudstjeneste kl.11:00 med prest Tracy Rishton. To barn skal bæres til dåpen, og vi feirer nattverd. Det blir søndagskole og enkel kirkekaffe.
SKJÆRTORSDAG i Ræge kirke: Nattverdgudstjeneste kl.19.00 ved prest Gunther Theiss og musikalsk leder Øyvind Bøylestad. Preken om Jesu bønnekamp i Getsemane-hagen, og en litt annerledes nattverdsfeiring.
LANGFREDAG i Ræge kirke: Kveldsgudstjeneste kl.19.00 ved prest Gunther Theiss og musikalsk leder Arfon Owen. Tekstlesninger om Jesu lidelse og død, og symbolhandlinger.
PÅSKEDAG i Tananger kirke: Feiring av Jesu oppstandelse kl.11.00 ved prest Tracy Rishton og musikalsk leder Laura Kern. Det blir solistinnslag både på fløyte og walthorn. Ett barn skal døpes og vi feirer nattverd sammen.
Etter gudstjenesten blir det påskeegg-jakt ute – hvis været er bra. Inne hvis det er ruskevær.
Påskeharen har altså planer om å besøke Tananger i år!

Lys levende
Lørdag 23. april inviteres alle 6.klassinger til Lys Levende – samling i kirken. Det blir påskevandring, kjekke aktiviteter, lek og god mat. Har du en 6.klassing som ikke har fått invitasjon – så klikk her og meld på.

Dugnad tirsdag 26. april kl.17:00 – 20:30
Sett av dagen allerede nå og bli med på årets fellesdugnad. Vi skal vaske, pusse, luke og koste. Det blir pizza til alle. Dugnad er sosialt, gøy og veldig nyttig. Ta gjerne med hageredskap eller bøtte, klut og nal – alt etter hva du har lyst å bidra med.

Aktiviteter i kirken:
Barnekoret:  Torsdag kl.17:30
Jesha: På grunn av ledersituasjonen, er det nå kun en gang pr. mnd. Neste Jesha er 8.april.
Enter:  Fredag i partallsuker kl.20:00
Søndagsskolen: Når det ikke er familiegudstjeneste. Se vår hjemmeside
Språkkafeen:  Onsdag i partallsuker kl.17:30
BønnesamlingMandag i oddetallsuker kl.20-21, i kirkerommet.
Bibeldykk: Mandag i partallsuker kl.20:00 – 21:00 møtes vi i kirken for å lese Bibelen sammen.
Kjekt om du blir med!

«Flue på veggen»
Podkasten snurrer og går mot slutten. Nå har vi fullført Apostlenes gjerninger, og følger Jesu lidelse, død og oppstandelse fra Markusevangeliet.  Alle episodene blir liggende tilgjengelig på Spotify. Takk til alle som har latt seg intervjue og har delt sine tanker!

Språkkafeen trenger flere damer!
Annenhver onsdag fra kl.17:30-19:00 i partallsuker arrangeres Språk-kafé for damer her i kirken. Dette er et trivelig fellesskap for alle som vil øve seg i å snakke norsk. Det er mest prat og litt spill. På grunn av flyktningesituasjonen i Ukraina ser vi for oss at Språk-kaféen kan blir en viktig arena og at mange flere enn i dag vil komme. Da trenger vi flere medhjelpere! Kan du tenke deg å være med noen ganger? Alle damer som kan snakke norsk og liker og prate er egnet! Ta kontakt, gjerne på telefon eller mail.

Kirkene i Sola og flyktningesituasjonen
Sola kommune gjør en fabelaktig jobb for å ta imot flyktningene fra Ukraina på en god måte. Her har vi alle et ansvar, og frivillig innsats er helt nødvendig. Kirkene i Sola vil være en aktiv medaktør. Det er opprettet en ressursgruppe som ledes av kirkevergen. Med i gruppen er også diakon, sokneprest i Ræge, daglig leder i Sørnes og en frivillig. Ressursgruppen forholder seg til Sola kommune og vil koordinere behov/bidrag fra kirke og menighetene. Veien blir til etter hvert.

Du kan melde deg til tjeneste!
For å melde seg til tjeneste i forbindelse med flyktningesituasjonen, kan dette skjema hos Frivilligsentralen i Sola benyttes: https://sola.frivilligsentral.no/. Gjennom dette systemet vil Sola kommune informere om status og behov for hjelp.
Å kunne tilby meningsfulle aktiviteter for flyktningene er noe av det viktigste lag, organisasjoner og menighetene kan gjøre nå. Vi jobber nå med å lage en oversikt over tilbudene vi har i Tananger menighet – på Ukrainsk. Dette vil formidles til mottaket. Da kan det bli behov for sjåfører slik at de som vil være med på Barnekoret, babysang, Jesha eller Enter kan få skyss til og fra!
Er dette noe du kan bidra med, så gi oss beskjed!

Frivillighetens år 2022
Å gjøre noe for andre, gjør noe med deg og samfunnet du er en del av. Takk for at du er med på laget!

Med ønske om en riktig god påske!
Hilsen oss i staben

Bestill din tickets