«Siste Nytt» nr. 14/19

Velkommen til familiegudstjeneste søndag 16.juni kl. 11:00. Etter gudstjenesten er det søndagskole-gøy, med aktiviteter for store og små og salg av grillmat. Inntektene går til vår egen søndagskole.
Dette blir siste søndag før vi går inn i sommermodus. Da blir det fellesgudstjenester – hver søndag!

I Tananger kirke blir det gudstjeneste søndag 7.juli kl.11:00 v/ Just og søndag 28.juli kl.11:00 v/ Haakon Kessel. Se ellers i Menighetsbladet eller her hvor de andre gudstjenestene skal være. Det er flott å møtes til fellesskap på tvers. Kirkekaffe og drøs etter hver gudstjeneste.

Mandag 17.juni kl. 20-21 blir siste «Åpen bønnesamling» før sommeren.

18.august sparker vi i gang høstsemesteret med «kick-off gudstjeneste». Det blir familiegudstjeneste, aktiviteter og grilling. Vi gleder oss allerede!

19. juni starter Sommerkonsertene i Sola kulturhus. Hver onsdag fra kl. 11:30-12:00 kan du få en musikalsk opplevelse. Konsertene er gratis og kafeen er åpen før og etter. Se full konsertoversikt her. Velkommen til konsert!

Søndag 1. september kl. 13.00 blir det grunnsteinsnedleggelse for ny kirke i Sola sentrum.
For at flest mulig skal få anledning til å delta på denne historiske begivenheten, blir seremonien søndag like etter kirketid. Kirkegjengere i samtlige menigheter i Sola har dermed mulighet til å ta turen til Sola sentrum etter sine lokale gudstjenester. Både ordfører og biskop deltar. Vi håper du også har anledning!

 

Ønsker du mer innhold i dagene? Ledsagertjenesten – noe for deg?
«Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.» (Sitat: Frivillighetssentralens motto).
Nå utfordrer vi DEG som:
– Liker å hjelpe andre
– Har tid to – tre formiddager i måneden
– Egen bil er en fordel, for å lettere komme hjem til dem en skal hjelpe
– Følgeoppdrag skjer med taxi
Menighetene i Sola står sammen om ledsagertjenesten, – tidligere kalt «Kirkens sykevakts-ordning».
NÅ trengs flere frivillige!
Ledsagertjenesten brukes i stor grad til å følge eldre mennesker til lege, tannlege, sykehuset. Av og til trenger noen litt avlastning, slik at en holder den syke med selskap noen timer. En erstatter ikke hjemmesykepleien, eller delta i noe stell. Det aller meste skjer «i kontortiden».
Kontakt Jodi Niday (915 66 468) eller Lise-Ingeleiv Grunnaleite (906 62 631) for mer informasjon.

Vi i staben ønsker hver og en, en god og varm sommer!

Bestill din tickets