«Siste Nytt» nr. 17-2023»

Siden sist!
Det var stor arbeidsglød og flott innsats på årets vårdugnad. Nå har uteområdet fått et skikkelig løft og inne er det både pusset og vasket i krinker og kroker. Vi er klar til konfirmasjonene! Stor takk til alle som deltok. I skrivende stund fylles kirkestuen opp av flotte vinterklær og sko som skal sendes til Romania. Det blir litt av et lass, og klærne vil garantert komme til nytte. Misjon Uten Grenser har et svært godt system på transport av slike gaver. Takk for alle gaver som har kommet inn!

Velkommen til konfirmasjonsgudstjeneste søndag 30. april kl.11:00
Vi nærmer oss det avsluttende høydepunktet for årets 47 konfirmanter. To lørdager og en søndag har vi konfirmasjon i Tananger kirke. Søndag 30. april kl.11:00 er det en fin flokk på 8 konfirmanter som skal feires. Det er altså rikelig plass til resten av menigheten. Konfirmantene er en viktig del av vårt menigheten vår. Velkommen til å bli med og feire gudstjeneste sammen med konfirmantene våre. Du kan bidra til at konfirmantene opplever at de er en del av et større fellesskap her i kirka. Vi gleder oss og gratulerer konfirmantene med den store dagen. De har et innholdsrikt og spennende år bak seg og vi håper og tror at mange vil fortsatt være en del av ungdomsfellesskapet i kirken vår.

Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 29. april kl. 12:00

Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 6. mai kl.12:00

Lurer du på hvem som skal konfirmeres hvilken dag? Du finner oversikten i menighetsbladet side 27.

KIRKEVALG: Supplerende nominasjon innen 15. mai kl.12:00
Illustrasjonsbilde til kirkevalget 2023Listen over kandidater til høstens kirkevalg er klar. Nominasjonskomitéen har gjort et stort arbeid. Mer enn 130 personer har blitt utfordret. Vi er takknemlig for veldig gode kandidater på listen. Klikk her for å se kandidatene. Særlig gledelig er det at flere unge under 30 år stiller til valg. Samtidig er det beklagelig at listen mangler fem navn for å være komplett. Frem til 15. mai kl.12:00 er det åpent for supplerende nominasjon. Det betyr at menigheten kan foreslå kandidater. Et kandidatforslag ved supplerende valg må være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Har du spørsmål, ta kontakt med Mariann Hellestø Kean (918 48 862) eller Randi Lundberg Tveit (971 47 133).

Faste aktiviteter

Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben