«Siste Nytt» nr. 18/20»

Mer himmel på jord!
Dette er visjonen til Den norske kirke og også Tananger menighet. Visjonen kommer til uttrykk på så mange vis; I stillheten under Åpen kirke, i noen hjelpende hender, i det varme blikket, i gudstjenesten, i et vennlig møte mellom mennesker. Og kanskje også i bilen?!

Bilrebusen sist søndag var i alle fall en suksess! Veldig kjekt at så mange fra alle menighetene stilte. Det var god stemning rundt i løypa, og flere ymtet frempå at dette må vi gjøre igjen. Det er flott med fellesskap på tvers av menighetene.

Søndag 14. juni kl.11:00 blir det gudstjeneste med nattverd, den siste i Tananger før sommerferien. Just er prest og Arfon spiller. Det er godt å kunne samles igjen, selv om rammene er annerledes.

Gjeldende smittevernregler tillater 50 personer. Bli hjemme hvis du føler deg syk. Vær frimodig og kom dersom du er frisk! Dersom du er uheldig å komme som nr.51 ber vi om forståelse for at kirkerommet er fullt. Det vil være mulig å følge gudstjenesten som streames på Facebook. Informasjon om smittevern og åpning av kirkene i Sola kan du lese om her .

Sommerens gudstjenester blir i Sørnes kirke, hver søndag kl.11:00.
Fra 15.juni tillates samlinger på 200 personer. Sørnes kirke har den største kapasiteten, derfor legges sommergudstjenestene her. Les mer om sommergudstjenestene her.

Det blir HØSTTUR TIL HOLMAVATN 11-13. september. Turen blir ikke den samme uten deg! Vi håper dere har sett filmsnutten på Facebook. Da forstår dere at dette blir en opptur! Se informasjon og priser på hjemmesiden, snakk med hverandre og meld dere på innen 16. juni.

Stor takk til alle hjelpende hender som har gjort dugnadsinnsats den siste uken. Fremdeles er uteområdet i fokus! Luking synes å være en evighetsjobb. Flott om DU har anledning til å ta en time ute på kirkebakken når det passer.

Menigheten er inne i en svært spennende tid. Ny prest skal tilsettes. Det skjer i bispedømmeråd 18. juni. Ny trosopplærer skal tilsettes. Det skjer i Sola kirkelige fellesråds administrasjonsutvalg samme dag. Vi gleder oss og er veldig spent, og formidler nyhetene når kandidatene har takket ja til stillingene. Vi ber om Guds ledelse og velsignelse over prosessene. Heldige er de som får ha sin tjeneste i Tananger!

Lik oss på Facebook– så holder du deg oppdatert på det som skjer i menigheten din!

Sommeren står for døren. Også den blir annerledes. Når alt er i forandring, så kan vi som kirke holde fast på løftet at det er noe som aldri forandres, nemlig Guds trofasthet.

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben

Bestill din tickets