«Siste Nytt» nr. 19/20»

Vi håper dere nyter sol og varme, is og jordbær disse herlige junidagene– og kanskje noen gleder seg til en regnskur?! Vi går inn i sommermodus, og mange reiser bort på ferie. Men vi invitere til fellesskap hver søndag i sommer!

Vel møtt til fellesgudstjenester i Sola gjennom hele sommeren!
Denne sommeren vil alle gudstjenesten finne sted i Sørnes kirke, som er den av kirkene som i dagens situasjon har størst kapasitet. Med plass til 200 kan vi med frimodighet ønske velkommen til gudstjeneste i sommer!

Søndag 21.06 kl. 11.00 Prest: Just Salvesen. Organist: Geir Munthe-Kaas
Søndag 28.06 kl. 11.00 Prest: Silje Barkved Fossan. Organist: Maria Bue Kessel
Søndag 05.07 kl. 11.00 Prest: Haakon Kessel. Organist: Maria Bue Kessel
Søndag 12.07 kl. 11.00 Prest: Wenche Stavseth Viland. Organist: Arfon Owen
Søndag 19.07 kl. 11.00 Prest: Silje Barkved Fossan. Organist: Viggo Fagerjord
Søndag 26.07 kl. 11.00 Prest: Morten Sandland. Organist: Arfon Owen
Søndag 02.08 kl. 11.00 Prest: Morten Sandland. Organist: Geir Munthe-Kaas
Søndag 09.08 kl. 11.00 Prest: Haakon Kessel. Organist: Geir Munthe-Kaas

For utfyllende informasjon om forholdsregler og smittevern, viser vi til informasjon på menighetenes nettsider.

Kirkerommet vårt er igjen ommøblert slik at vi kan ta imot 200 mennesker ved kirkelige handlinger.

Årets sommerkonserter må dessverre avlyses.
Folkehelseinstituttet anbefaler mennesker over 70 år å ikke oppsøke folkemengder. Det blir da feil å prøve å samle disse til Sommerkonserter.
Vi tar opptak av to Sommerkonserter, som blir lagt ut i juli, på menighetenes og kulturhusets hjemmesider, i tillegg til at lenken deles på Facebook.
Det blir ikke det samme å sitte hjemme å se dette, men det er konserter med god kvalitet.
Gled dere til:

Klassisk klang
med Maria Bue Kessel, flygel
Sommerlige operetter og musikalske perler
Ann-Kristin Sørvåg, sang, Terje Søvåg og John Gunnar Aakerø på piano.

Vi venter i spenning på hvem som tar i mot stillingene som sokneprest og trosopplærer. Det vil være klart i slutten av nest uke. Derfor blir det et aller siste «Siste Nytt» før ferien i slutten av juni.

Just og Marianne har jobbet tett sammen på utallige familiegudstjenester, og derfor blir det en felles avskjedsgudstjeneste for begge søndag 30.august. Det blir vemodig, men vi fylles aller mest av takknemlighet for lang og tro tjeneste i Tananger.

Just skriver:
«Kjære alle sammen. Dette er en spesiell sommer, der jeg kjenner både glede og sorg. Sorgen handler om at jeg slutter som prest i Tananger. Av alle jobber jeg har hatt, er det denne som er vanskeligst å slutte i. Jeg har stortrivdes i tjenesten fra dag 1. Men etter drøyt seks år med lang reisevei og mye kjøring, kjenner jeg at det blir godt å kunne jobbe mye nærmere heimen. Det er ikke så ofte det er ledige prestestilling. Det vil nok være ca. seks år til neste fristende stilling blir ledig. Og med barn på 11, 13 og 15 år, så kjennes det godt å skulle ha kortere vei til jobb og være tettere på familien i en viktig livsfase for barna. Og samtidig er Klepp, der jeg begynner 1. september, en spennende menighet som er i en viktig fase, blant annet med bygging av ny kirke midt i sentrum i løpet av ett-par tre år. Og å skulle begynne som prest der, kjennes som en stor glede.
Men aller mest så kjenner jeg på en dyp takknemlighet for å ha hatt en plass i båten i Tananger menighet. Aller mest handler det om dere og alle de mennesker jeg har satt stor pris på. Og om Jesus- han som aldri slutter- men som er og forblir vår los både i menigheten og i livene våre.

Så er det ikke helt farvel enda. Jeg er på jobb i Tananger i august- så den store takketalen sparer jeg til avskjeden 30. august.»
Just

Vi gleder oss til å treffes til høsten! Søndag 16. august sparker vi i gang semesteret med Familiegudstjeneste pluss lek og grilling på kirkebakken etterpå. Og (hvis vi ikke får andre restiksjoner) – da kan vi samle 200. Glede!

Med ønske om en velsignet helg, hilser vi med denne gamle irske bønnen!

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd verne om deg
til vi møtes igjen.

Bestill din tickets