«Siste Nytt» nr. 20/19

På lørdag var kirken full av små og store som koste seg på basar 😊  Vi takker hjertelig bedrifter og handel-standen i Tananger for god støtte. Vi takker også alle dere som har støttet med gave, både økonomisk og annet. Det er rørende å se den velvilligheten vi møter. ..Flotte malerier, div kunst og ferdig broderi til bunad. Tusen takk Tordis Rott 😊 Takk også til alle som kjøpte lodd, bidro med god hjelp og kom på basaren. Uten dere hadde det ikke vært noe gøy…
Midlene deles 50:50 mellom menighetens misjonsprosjekt i Romania drevet av Misjon Uten Grenser og menighetsarbeidet i Tananger.

Barnehagen & SFO hadde FN-kafé torsdag 24. oktober med utlodning, salg av mat og kunstverk som barna selv hadde laget. Inntektene herfra går også til Misjon Uten Grenser (MUG). Det er altså mye giverglede i menigheten for tiden! MUG deler ut julegaver i form av mat, klær, helseartikler til fattige familier i rumenske landsbyer. De bistår også med familie-veiledning og skolegang, med andre ord hjelp til selvhjelp. Evangeliet forkynnes både i ord og handling med base i lokalkirkene.

I skrivende stund rigges kirken til HalloVenn! Dette er et flott og positivt alternativ til Halloween, med masse kjekke aktiviteter, flotte kostymer, snop og tannpasta! Takk til alle som gjør dette til et flott arrangement.

Vi ønsker velkommen til Allehelgensgudstjeneste v/ Just på søndag 3.november kl.11:00.
Da vil vi tenne et lys for de som er gått bort og er begravet i Tananger det siste året.
Maren Rott er solist.

Fredag 1. november inviterer Ræge menighet til Allehelgenskonsert kl. 20. I form av kjente sanger i ulike genre (pop, vise, film-musikk, salme), inviteres du til å minnes en du er glad i. Blant mange deltagende er Roald Haarr (fra Nordic Tenors) Julie Ervik (The Voice i 2015), Beth Elin Byberg.

Torsdag 7. november blir det kirkemiddag kl.16:30. Påmelding via hjemmesiden innen onsdag. Kom og få servert en enkel og god middag og spis i trivelig lag. Barnekoret øver like etter middagen.

Nå er det ikke lenge igjen: norsk-eritreisk ettermiddag, lørdag 9.november kl. 15-18. To gode naboer møtes til fest! Den Eritreisk Ortodokse menigheten, som har sine samlinger i Tananger kapell, kommer hit. Det blir eritreisk mat, norsk og eritreisk musikk, bli-kjent-aktivitet og -prat. Barnekoret vårt skal synge! Dette blir en unik måte å bli kjent på tvers av kulturer. Vi håper virkelig at dere setter av denne ettermiddagen for hele familien.

14.november kl.12:00 inviterer vi til «Torsdagslunsj – med någe attåt» for deg som er hjemme på dagtid og for pensjonister. Tema er: «Historien om skoleskipet Gann»
Ved Tor Egil Fjelde, tidligere rektor på Gann.

På mandag 4. oktober er du igjen velkommen til bønnesamling i kirka fra kl. 20-21.
Mandag 28. oktober ble en liten merkedag for Bibeldykk. Da hadde vi lest gjennom Johannesevangeliet. Så neste gang skal vi begynne på Apostlenes gjerninger. Bli med og følg evangeliets fremgang fra Jerusalem, så til Judea og så til jordens ender: mye spennende og sterk lesning ligger foran oss. Vi fortsetter også i 1. Mosebok hvor vi nå leser om Jakob og hans familie. Se loggen vår her.

29. oktober takket vi av det «gamle» menighetsrådet, og det nye rådet konstituerte seg.
Gro Myklebust fortsetter som menighetsrådsleder og Otto Ljosdal er valgt som nestleder. Gratulerer! Husk på det nye rådet i bønn. Vi takker hjertelig for innsatsen til rådet som har sittet de siste fire årene.

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen Staben i Tananger menighet

Bestill din tickets