«Siste Nytt» nr. 3/19

Velkommen til gudstjeneste v/ Just Salvesen søndag 3.februar kl.11:00Tema for gudstjenesten er Bønn/Forbønn.
Barnekoret synger. Det blir nattverd og søndagsskole.

Søndag 10.februar kl.18:00 blir det Temagudstjeneste. Ungdomsdiakon i Sola, Hans Eskil Vigdel, belyser tema: «Tro som former hjernen» – der kommer bildet øverst inn….. Ungdomskoret Sky-Sing (bildet) og Ballast-bandet deltar, så da blir det mye sang og musikk. Gudstjenesten er obligatorisk for konfirmantene i Tananger, Sola og Ræge, men alle andre er også hjertelig velkommen!

Søndag 17. februar ønsker vi velkommen til familiegudstjeneste kl.11:00. Det blir dåp, sang av Tabago og «Tårnagentene» deltar. 3.-klassingene inviteres denne helgen til å være Tårnagenter i kirka. De skal utforske kirka, bibelen, tårnet og klokkene. Agentene vil i løpet av disse dagene måtte løse oppdrag og mysterier, og på søndagen vil alle som kommer til kirka få vite hva agentene har funnet ut. Kjenner du en 3.klassing som ikke har fått invitasjon, så si at de må melde seg på. Påmeldinglenke på denne siden. Det blir mer spennende som skjer denne søndagen, men det forteller vi mer om i neste Siste Nytt!

Velkommen til «Jentekveld» Torsdag 7.februar kl.19:30.

Hver mandag i oddetallsuker er det åpen bønnesamling i kirken kl. 20:00-21:00.
Velkommen til en stille stund i kirkerommet.

Hver tirsdag kl.17:30 – 19: 00 er det språkkafé for damer i kirkens kafé. Kjenner du noen som er ny i Norge og kan ha gleden av å treffe andre og lære norsk? Inviter med og kom! Programmet er prat, spill, kanskje litt trim, kaffe, te og kjeks. Barn kan være med. Sølvi Waage Kylland er leder.

Årets kirkevalg vil skje 8. og 9. september, og nominasjonskomiteen er alt i gang med å rekruttere kandidater til nytt menighetsråd. Kanskje du er en av de som kan tenke deg å stille?
Gro Mæland Myklebust som er menighetsrådsleder i dag, er av de som stiller til gjenvalg.
Hun sier dette om å sitte i menighetsrådet:
«Siden Tananger menighet er menigheten jeg tilhører, vil jeg gjerne bruke talentene mine her. Ved å sitte i menighetsrådet kommer man tett på livet i kirken og har mulighet til å påvirke beslutninger. Det er lærerikt og noen ganger utfordrende. Det er ennå mange felt jeg ønsker å se vekst og endring i. Hvis jeg kan bidra til at Gud blir litt mer synlig i Tananger, er det verd timene med menighetsrådsarbeid. Jeg tenker at om du vil gjøre en innsats for menigheten og for Tanangers befolkning, så er menighetsrådet en god plattform. Jeg håper mange vil gi Gud sitt beste og stille til valg. Vi har dessuten så engasjerte ansatte, at det smitter!»

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets