«Siste Nytt» nr. 3/20»

Sist lørdag gikk medarbeiderfesten av stabelen. Det er flott å kunne takke alle frivillige medarbeidere på denne måten. Vi er et stort lag og utrolig mange som gjør en innsats for fellesskapet. Samtidig vil vi rette en stor takk til dere som ikke hadde anledning til å dele kvelden med oss.

I Tananger vil vi markere Bibeldagen søndag den 16. februar. Tårnagentene blir med på gudstjenesten kl. 11.00 og skal finne ut av mysterier i Bibelen.  Barnekoret blir også med.
Samme søndag kl. 19.00 kommer Anne Mari Schiager Topland og vil sette bibel og livstolkning i fokus når hun dykker ned i Bibelen med tema: «Hvordan lese Bibelen i vår tid?»
Dette er innledningen av årets BIBELSERIE! Vi fortsetter å ha fokus på Bibel og bibellesning.
Tirsdag 3. mars kl. 19:30  vil Anne Lise Matre ta oss med inn i 1. Johannes brev med tema:  «For at dere skal vite»
Kan vi vite? Handler det ikke om tro? Dette blir interessant!
Tirsdag 17. mars kl. 19:30 tar Haakon Kessel oss med inn i Efeserbrevet. Tema er: «Kristenlivet i et nøtteskall» Anbefales!
Vi vil også anbefale Bibeluka i Sandnes 9. – 16. februar. Der er det mange flott arrangement.

Bibeldykk vil vi sammen lese gjennom 1. Johannes brev og efeserbrevet for å forberede oss til bibelserien. Planen er at vi 17. februar leser fra 1. Mos og 1. Joh. 1-3. 2. mars leser vi 1. Joh. 4-5 og Ef. 1-2 og den 16. mars leser vi  Ef. 4-6 og fra Ap.gj. Bli med!

“The Holy Chaibreakers and the 15 diciples” er en gospelgruppe fra Gjesdal og Dalane.
De holder konsert her i kirken fredag 14.februar kl. 20:00. Scenen fylles med alt fra energisk og kraftfull gospel musikk til de stille og mer sjelfulle øyeblikk. Billettsalg.

Hopper vi litt lenger frem i kalenderen, holdes årsmøte for Tananger menighet rett etter gudstjenesten søndag 22. mars. Årsrapport legges ut for gjennomsyn to uker før. Saker kan meldes til menighetsrådsleder innen samme frist.

Søndag 9.februar kl.11:00 ved Wenche Stavseth Viland. Det blir nattverd og søndagsskole.

Søndag 23.februar kl.11:00 ved Just Salvesen. Det blir dåp, nattverd og søndagsskole.

Søndag 1.mars er det pga. vinterferie ikke gudstjeneste her i kirken, men det er fellesgudstjeneste i Sørnes.

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets