«Siste Nytt» nr. 31/21»

Siden sist
På lørdag hadde vi samling for 4-åringene! Vi hørte om Samuel, lekte i gymsalen og dekorerte speil. På søndag sang 4-åringene på familiegudstjenesten og de fikk hver sin barnebibel. Barnekoret deltok også meg god sang. Konfirmantåret er i full gang med første undervisningssamling og foreldremøte denne uken.

Gudstjeneste
Søndag kl.11:00 blir det gudstjeneste der 2 barn skal døpes, det er nattverd og søndagsskole.
Og det blir kirkekaffe. Prest er Tracy.
Søndag 17.oktober kl. 11:00 er det pga høstferie, fellesgudstjeneste i Sørnes kirke. Prest er Silje Barkved Fossan

Jesha for begge skolene
Endelig blir det igjen Jesha slik det skal være, men barn fra hele Tananger myldre rundt i gangene med mulighet for mange aktiviteter. Koronasituasjonen har gjort at det nå er lenge siden sist. Vi gleder oss!

Enter
På fredag kl.20.00 er det Enter. Denne gang er det obligatorisk for konfirmantene. Temaet som blir tatt opp er Alkohol& Rus.

Bønnesamling: mandag 11. oktober kl. 20:00 – 21:00 i kirkerommet.

Dugnadsgjengen og drøs 14. oktober
Om du ikke kan komme på dugnad fra kl.09:30, så kom gjerne innom til en god drøs kl.11:30. Da serverer vi lapper og kaffe kl. 11:30 i forbindelse med lunsjen.

Torsdagslunsj 21. oktober
Lunsjbufé kl. 12.00 med tid til en god drøs.
Denne gang blir det besøk av Tor Arnesen som tryller og forteller.
«Det er utrolig hva som skjer, men vi må tro hva vi ser.»

«Middag for alle» er avlyst den 21. oktober. Neste middag blir den 18. november.

Basar 6. november kl.12:00 – 15:00
I år blir det basar i kirken! Det blir trylleshow, eller «Show med bibelformidling og smell» som Zig Pedersen formidler. Barnekoret skal synge, og det blir hovedtrekning, åresalg, og selvfølgelig salg av grøt, pølser, kaker og kaffe. Gevinster mottas med takk. Sett av datoen!

Åpningsfest 25. november
Nå er døren høy og porten vid! Vi skal feire at korona er over, at det er slutt på restriksjoner og at kirken er åpen i alle kanaler. Det blir en festkveld med smil og latter, humor og snert: Ryfylke Livsgnist’s Tor Øyvind Skeiseid m/musiker kommer til oss med en liten revy med lokalt tilsnitt. Sett av datoen og gled dere!

Blir du med på laget?
Det er en glede at mye god aktivitet kommer i sving i kirken igjen. Samtidig merker vi behovet for medhjelpere på flere fronter. Menighet er jo noe vi bygger sammen, og tenk om alle hadde en liten tjeneste hver. Da kunne vi nådd langt! Mange av dere har alt en tjeneste eller to, men er det noen som lar seg utfordre? Eller kan utfordre en annen? Denne gangen nevner vi to behov:
Søndagsskolen trenger flere medhjelpere. Helt praktisk. 2-3 ganger i høst. Bli gjerne med og se først.
På gudstjenestene trenger vi flere som kan vise tekst på skjerm. Har du litt peiling på data, er du en god kandidat. Opplæring vil bli gitt!

Fast givertjeneste
«Alt vi eier tilhører deg, av ditt eget gir vi deg tilbake.» Sitatet er hentet fra gudstjenestens takkebønn for offergaven. Det samme sitatet har vi brukt i den nye giverbrosjyren vår. Nå har det blitt enda enklere å tegne seg som fast giver ved å benytte VIPPS. Gå inn på hjemmesiden tanangermenighet.no/givertjeneste. Her kan du registrere deg som fast giver, og VIPPS – så er du i gang. Ta kontakt med kontoret dersom du lurer på noe. Takk for at du blir med på laget. Menigheten trenger din støtte!

Velkommen til fellesskap.
Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets