«Siste Nytt» nr. 35/21»

I dag (onsdag) kommer Oddvar Søvik og har sitt engasjerende foredrag om «Likkledet i Torino», ONSDAG 10.november kl.20:00.
Du har kanskje hørt om likkledet i Torino. Du har kanskje også hørt at det skal være bevist at det er forfalskning fra middelalderen. Hva bygger de bevisene på? Hvor sterke er indisiene på at likkledet allikevel er ekte?

Oddvar Søvik har i mange år reist rundt og hatt foredrag om dette, noen hørte han i fjor da han var her – nå har DU også anledningen til å høre om mysteriet, oppdagelsene og budskapet i verdens mest utforskede objekt!

Siden sist:
150 små og store storkoste seg på basaren på lørdag! Zig Pedersen hadde et forrykende trylleshow, eller «Show med bibelformidling og smell» – dette var knallbra!
Vi vil rette en stooor TAKK til alle medhjelpere, privatpersoner, handelsstand og bedrifter som er så velvillige til å støtte basaren, dvs kirken og Misjon uten grenser. Det kom inn ca 71000kr. Nøyaktig beløp kommer senere.

Gudstjeneste
Søndag kl.11:00 blir det dåpsgudstjeneste ved prest Tracy, det er søndagsskole.

Kommende uke:
Torsdag: Barnekor  kl. 17:30
Fredag: Enter kl.20:00 – fra og med 8.klasse
Søndag: Gudstjeneste kl. 11:00
Mandag: Bibeldykk kl. 20:00 – 21:00.
Onsdag: Språkkafe kl.17:30-19:00
Se ellers kalenderen nederst på forsiden: tanangermenighet.no

Torsdag 18. november skjer det mye:
Torsdagslunsj
Torsdag 18.november kl.12:00 kommer Jon Arne Helgøy og forteller stubber og historier fra livet i Ryfylke. Han har mye å ta av 😊

Middag for alle
Torsdag 18.november kl.17:00 inviterer vi til middag i kirka for store og små, gamle og unge. Etter middagen har barna (4.år- 3.klasse) mulighet til å bli med på korøvelse, mens de voksne kan drikke kaffe og slå av en prat. Fellessamling i kirkerommet til slutt. påmelding her.

Kvinner, mat og tro.
Bli med på en kvinnekveld på Hummeren hotell, 18. november kl. 19:30. Anne Kristin Bruns kommer og snakker om «Tro – i alle livets faser». Serving av tapas. Entre kr. 200,-.
Arr: IMI Tananger og Tananger menighet.

Åpningsfest torsdag 25. november kl. 19:00
Vi skal feire at koronarestriksjonene er over, at vi kan samles til fellesskap, fest og glede – som før!
Dette blir en festkveld med smil og latter, humor og snert: Ryfylke Livsgnist’s Tor Øyvind Skeiseid m/musiker Bjørn-Erik Zahl kommer til oss.
Og kanskje finner staben på noen småsprell.. Servering av tomatsuppe etter show. Sett av datoen og gled dere!

Blir du med på laget?
Det er en glede at mye god aktivitet kommer i sving i kirken igjen. Samtidig merker vi behovet for medhjelpere på flere fronter. Menighet er jo noe vi bygger sammen, og tenk om alle hadde en liten tjeneste hver. Da kunne vi nådd langt! Mange av dere har alt en tjeneste eller to, men er det noen som lar seg utfordre? Eller kan utfordre en annen? Denne gangen nevner vi to behov:
Søndagsskolen trenger flere medhjelpere. Helt praktisk. 2-3 ganger i høst. Bli gjerne med og se først.
På gudstjenestene trenger vi flere som kan vise tekst på skjerm. Har du litt peiling på data, er du en god kandidat. Opplæring vil bli gitt!

Fast givertjeneste
«Alt vi eier tilhører deg, av ditt eget gir vi deg tilbake.» Sitatet er hentet fra gudstjenestens takkebønn for offergaven. Det samme sitatet har vi brukt i den nye giverbrosjyren vår. Nå har det blitt enda enklere å tegne seg som fast giver ved å benytte VIPPS. Gå inn på hjemmesiden tanangermenighet.no/givertjeneste. Her kan du registrere deg som fast giver, og VIPPS – så er du i gang. Ta kontakt med kontoret dersom du lurer på noe. Takk for at du blir med på laget. Menigheten trenger din støtte!

Skjerikirken.no
Vil du vite hva som skjer i kirken der du befinner deg? Når du er på ferie eller reise? Den norske kirke har fått et nytt verktøy som heter skjerikirken.no Her finner du gudstjenester, arrangement, konserter og samlinger i hele Den norske kirke! Tananger menighet har begynt å ta dette i bruk. Test ut: skjerikirken.no og søk opp Tananger – eller et annet sted!

Velkommen til fellesskap.
Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets