«Siste Nytt» nr. 36/21»

Siden sist:
Både konfirmanter og en god gjeng voksne fikk bli med på en interessant kveld der Odvar Søvik øste av all sin kunnskap om Likkledet i Torino. Funnet av dette kledet både utfordrer og styrker troen på oppstandelsen. Vi håper kvelden ble utgangspunkt for spennende samtaler. Gjengen på Bibeldykk tok i alle fall opp tråden sist mandag!

I dag har Ole Harald Myklebust og Arfon Owen vært på TABO og hatt andaktsstund.

Gudstjeneste
Søndag 21. november kl.11:00 blir det gudstjeneste med både dåp og nattverd. Tracy er prest.
Søndagen heter «Kristi kongedag». Vi vil få høre om Jesus som annerledeskongen, som også vil være konge i ditt liv. Vi skal takke Arfon for fire års tjeneste som organist i Tananger. Det blir også søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 28. november kl. 18:00 blir det lysmesse. Vi feirer 1. søndag i advent. Sjøspeideren og Skolekorpset deltar. Det blir fakkeltog fra Tananger sentrum til kirken. Grøtsalg etter gudstjenesten.

Faste aktiviteter kommende uke:
Torsdag: Barnekor kl. 17:30
Fredag: Jesha kl. 18.00 og Enterkl.20:00 – fra og med 8.klasse
Søndag: Gudstjeneste og Søndagsskole kl. 11:00
Mandag: Babysang kl. 11:30, Åpen bønnesamling kl. 20:00
Tirsdag: Tananger Gospel kl. 19:00
Onsdag: Dugnad – juledugnad kl. 09:30
Se ellers kalenderen nederst på forsiden: tanangermenighet.no

Torsdagslunsj
Torsdag 18.november kl.12:00 kommer Jon Arne Helgøy og forteller stubber og historier fra livet i Ryfylke. Det blir en fest! Han har mye å ta av 😊

Kvinner, mat og tro.
Bli med på en kvinnekveld på Hummeren hotell, 18. november kl. 19:30. Anne Kristin Bruns kommer og snakker om «Tro – i alle livets faser». Serving av tapas. Entre kr. 200,-.
Arr: IMI Tananger og Tananger menighet.
Ingen forhåndspåmelding.

Juledugnad
Onsdag 24. november kl. 09:30. Vi gjør oss klar til adventstiden! Julelysene skal henges opp. Vi har også et prosjekt med å innrede stallen. Her er det noe som sksal males. Vi sier ikke mer, men dersom du er nysgjerrig og tar på klær som du ikke er redd for…. Så blir det en dugnad på stallen etter lunsj.

Åpningsfest torsdag 25. november kl. 19:00
Vi skal feire at koronarestriksjonene er over, at vi kan samles til fellesskap, fest og glede – som før!
Dette blir en festkveld med smil og latter, humor og snert: Ryfylke Livsgnist’s Tor Øyvind Skeiseid m/musiker Bjørn-Erik Zahl kommer til oss.
Og kanskje finner staben på noen småsprell.. Servering av tomatsuppe etter show. Sett av datoen og gled dere!

Blir du med på laget?
Det er en glede at mye god aktivitet kommer i sving i kirken igjen. Samtidig merker vi behovet for medhjelpere på flere fronter. Menighet er jo noe vi bygger sammen, og tenk om alle hadde en liten tjeneste hver. Da kunne vi nådd langt! Mange av dere har alt en tjeneste eller to, men er det noen som lar seg utfordre? Eller kan utfordre en annen? Denne gangen nevner vi to behov:
Søndagsskolen trenger flere medhjelpere. Helt praktisk. 2-3 ganger i høst. Bli gjerne med og se først.
På gudstjenestene trenger vi flere som kan vise tekst på skjerm. Har du litt peiling på data, er du en god kandidat. Opplæring vil bli gitt!

Har du vurdert det?
Om du skal bli fast giver til menigheten din? «Alt vi eier tilhører deg, av ditt eget gir vi deg tilbake.» Sitatet er hentet fra gudstjenestens takkebønn for offergaven. Det samme sitatet har vi brukt i den nye giverbrosjyren vår. Nå har det blitt enda enklere å tegne seg som fast giver ved å benytte VIPPS. Gå inn på hjemmesiden tanangermenighet.no/givertjeneste. Her kan du registrere deg som fast giver, og VIPPS – så er du i gang. Ta kontakt med kontoret dersom du lurer på noe. Takk for at du blir med på laget.

Skjerikirken.no
Vil du vite hva som skjer i kirken der du befinner deg? Når du er på ferie eller reise? Den norske kirke har fått et nytt verktøy som heter skjerikirken.no Her finner du gudstjenester, arrangement, konserter og samlinger i hele Den norske kirke! Tananger menighet har begynt å ta dette i bruk. Test ut: skjerikirken.no og søk opp Tananger – eller et annet sted!

Velkommen til fellesskap.
Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets