«Siste Nytt» nr. 5/19

Bibelfokus i Tananger menighet.

Søndag,17. februar er Bibelselskapets bibeldag. Dette markerer vi i familiegudstjenesten kl.11.00. Da blir det også bibelutstilling. Vi har fått inn både flott og gamle Bibler allerede, men vi ønsker fortsatt Bibler på flere språk og utgaver. Klikk på denne lenken for å se innleveringstider. Over ser du et knippe av skattene vi har fått låne. Så blir det spennende å se hvilken Bibel som blir den eldste. Til nå er den eldste Bibelen fra 1868, og det eldste nytestamentet fra 1865!! (Se over). Den er trykket i Stavanger! Tårnagentene, som har studert kirka og Bibelen denne helgen, deltar også på gudstjenesten.

Senere samme dag: 17. februar kl. 16:30 – 21.00, inviteres du til Bibelreisen.
Vi håper du ønsker å investere en ettermiddag/kveld på å se de lange linjene i Bibelen. Vi går gjennom kjernehistorier fra begynnelsen til slutten av Bibelen. Vi gjør det på den velprøvde formelen: stikkord + bevegelse = oversikt. Du inviteres til å lære med kropp og sjel. Det blir servert kveldsmat underveis.
Inviter med deg noen du kjenner! Ingen påmelding.

Mandag 18. februar kl.20.00, starter vi opp faste bibel-lesekvelder, Bibeldykk. På Bibeldykk samles vi for å bli bedre kjent i Bibelens spennende verden. Det blir annenhver mandag i partallsuker i kirkestua. Der vil vi sammen lese hele kapitler som etter hvert blir til hele bøker i Bibelen. Velkommen du som er godt kjent i Bibelen, du som har lyst å utforske en ny verden, og alle midt i mellom.

21.februar kl.12:00 er du velkommen til «Torsdagslunsj – med någe attåt». Gled dere til å høre
David Loughman og Oddveig Haga fortelle om Midtens rike, erfaringer og opplevelser fra 4 år i Kina. Litt sang og musikk vil det også bli! Vi starter med lunsjbuféen kl.12:00 (50 kr).
Videre program for vårens torsdagslunsjer finner dere i menighetsbladet.

24.februar kl.11:00 er det gudstjeneste ved Just Salvesen.
Søndag 3. mars er det pga vinterferie ikke gudstjeneste i Tananger, men det er fellesgudstjeneste i Sørnes kirke. I vinterferien, uke 9 – blir det stille her i kirken, for da tar alle de faste aktivitetene ferie.

Menighetens årsmøte holdes like etter gudstjenesten 17. mars. Vi håper mange blir igjen for å delta.
Det blir et kort møte som synliggjør alt det flotte arbeidet i menigheten. Årsrapporten legges ut på hjemmesiden og i papirformat to uker før møtet. Eventuelle saker meldes menighetsrådsleder innen 4. mars.

Hver mandag i oddetallsuker er det åpen bønnesamling i kirken kl. 20-21 (også i vinterferien).
Bruk gjerne bønnekalenderen på hjemmesiden vår. Med Bibeldykk hver mandag i partallsuker
kl. 20-21, vil det alltid være åpent for påfyll eller stillhet i kirken på mandager!

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets