«Siste Nytt» nr. 6/20»

Hei alle sammen!

Vi lever i en helt spesiell situasjon disse dagene. Smittefaren fra koronaviruset har krøpet nærmere, og vi må alle være med å gjøre en felles dugnad for å begrense smitte og sykdom.
Som kirke følger vi restriksjonene som blir gitt oss fra sentrale myndigheter, biskop og kirkeverge. Du kan lese mer her.

I praksis betyr det at alle samlinger og arrangementer er avlyst eller utsatt. Dette gjelder foreløpig frem til 22. mars. Nye retningslinjer vil bli gitt underveis.

Gudstjenestene 16. mars og 22. mars er avlyst.
Dåpshandlinger blir gjennomført enkeltvis etter avtale med familiene.
Gravferd vil blir holdt i stillhet og med maksimalt 50 personer tilstede.
Vielser gjennomføres med samme begrensning på antall tilstede.
Håndhygiene og avstand til hverandre er nå en selvfølge.

Vi vil oppdatere dere på hjemmesiden vår og i Siste Nytt fremover. Det er nok mange konfirmantfamilier som er spente på både samtalegudstjeneste og konfirmasjon. Vi kommer med informasjon så snart vi vet hvordan vi skal løse dette praktisk.

Det eneste «arrangementet» som ikke avlyses er Åpen kirke i fastetiden, onsdager kl. 08:30 – 09:30. Det vil være mulig å komme innom til en stille stund, tenne lys og be. Ja, bare være i Guds hus. I denne krevende tiden vil vi gjerne være tilstede som kirke, og må finne litt andre måter å være det på. Facebook vil være en av arenaene vi er tilstede på, så «lik oss» gjerne.

Vi observerer at verdens makter skjelver. Sterke finansimperier smuldrer opp. Samfunn rundt oss er i unntakstilstand. Hvilke økonomiske, sosiale og samfunnsmessige følger koronaepidemien får, er det i dag ingen som kan forutse.  Vi får stå sammen praktisk for å begrense smitten og be Gud om at viruset må miste sin kraft. Midt i alt det som kan være vanskelig, ønsker Jesus å gå med oss. Han sier til sine disipler: «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Jesus har aldri sagt at vi skal slippe motgang og utfordringer her på jorda, men han sa at han vil gå sammen med oss i alt det som er vondt, vanskelig og usikkert. Og det gjelder også i disse koronatider.

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben.

Bestill din tickets