«Siste nytt» – nr. 7 / 13

blomstVi håper dere har hatt en fin sommer, og gleder dere til å komme i gang igjen med alle aktivitetene i menigheten – og til å være en del av fellesskapet!

Her på kontoret er høstens program så å si i boks – andaktsholdere og ledere til de forskjellige aktiviteter begynner å komme på plass.

Familiegudstjenesten 1. september blir vår store semesterstart! Da blir det salg av grillmat og KFUK/M speiderne deltar med ute aktiviteter etter gudstjenesten.

Det blir Atle Moe sin første gudstjeneste hos oss i høst.

Vår nye kateket-vikar, Elin Underhaug Kanu, er i full gang med planlegging av opplegget for høstens konfirmanter. Hun har fått god hjelp av Tore, som har vært vikar
og som slutter nå i august.
De er godt forberedte til konfirmant weekend allerede neste helg, 23-25.august. En god gjeng ledere drar sammen med 54 konfirmanter til Ognatun. Konfirmantleiren
blir en ”flying start” for Atle Moe, som starter sokneprest-vikariatet neste uke. Husk å be for leiren, og for at konfirmantene våre skal finne sin plass i menigheten vår.

Vi minner igjen om ”Menighetsuka” til høsten:
Det blir Loppemarked 19.oktober. Nå har dere anledning til å rydde i skuffer og skap – lopper mottas med TAKK! Hjelpende hender mottas også med takk!
Samme uke, tirsdag 15.oktober får vi besøk av Karsten Isachsen. Han vil tale over temaet ”Underveis til Guds evige sommerdag”. Det er også tittelen på hans siste bok.
Sett av denne uka allerede nå, og inviter med venner og kjente!

Ingunn-prest og familien er nå på plass i Rissa, og hilser dere. Det var en flott avskjedsgudstjeneste i kirka 30.juni der vi igjen fikk se og høre den musikalske familien
Aarseth Høivik. Sven hadde skrevet en ny sang for anledningen. Den vil vi nok bruke i gudstjenestene våre fremover.

Tananger menighetsråd har bestemt fem verdier som skal være merkbare for den som kommer til Tananger menighet. Disse verdiene er Disippelgjøring, Jesus, Ekte, Raus og Visjonær.
Til sammen danner de ordet DJERV, og vi vil gjerne være en djerv, altså en modig menighet.
Denne måneden fokuserer vi på JESUS ; Vår frelser, vår los gjennom livet og vårt ideal for hvordan vi møter mennesker. Ja, hvordan møtte Jesus mennesker? Med raushet, kjærlighet og uten fordømmelse. Dette er noe å strekke seg etter, men aller best: Lev nær Jesus og bli smittet av hans kjærlighet! Så; Hvordan møter jeg mine medmennesker?

Velsignet helg!

Hilsen – Staben

Bestill din tickets