«Siste Nytt» nr. 7/20»

Kjære alle sammen!
Vi gjennomlever underlige tider nå om dagen, og vi håper det er etter forholdene bra med alle dere. Her på kontoret veksler vi på å være tilstede, men vi er alltid tilgjengelig på telefon!

Vi øver oss på å være kirke i en «annerledestid». Gudstjenester er avlyst inntil videre. Gravferd, vielser og dåpshandlinger gjennomføres med nye rutiner. Maksimalt 50 personer kan være tilstede, vi holder avstand, har god håndhygiene og ekstra renhold. Se informasjonen «Viktig informasjon om kirkelige aktiviteter og begravelser i Solakirkene» fra Sola kirkelige fellesråd her.
Konfirmasjonene blir utsatt til høsten og Olav har løpende kontakt med konfirmantfamiliene.

Hjemmesiden vår og Facebook er viktige kanaler for oss nå. Her vil dere finne både informasjon og ord til oppmuntring i en krevende tid samt tips om digitale fellesskap man kan være med i. Tananger menighet vil legge ut en gudstjenestelignende sending på søndag kl.11:00. Følg med oss!

Så, hvordan kan vi være kirke i en ny tid? Statsministeren sa det på en fin måte: «Vi kan ikke ta på hverandre, men vi kan ta vare på hverandre». Her har vi mange muligheter. Kjenner du noen som trenger en prat? Ta en telefon! Kjenner du noen som trenger hjelp til å handle mat, gå på apoteket, fikse dataproblemer, gå tur med hunden el.l.? La oss som har mulighet, tid og helse ta utfordringen!
Det er også mulig å melde seg til tjeneste ved å ta kontakt med Frivillighetssentralen,
901 42 670, frivilligsentral@sola.kommune.no eller på deres hjemmeside. Frivillighetssentralen er til både for den som vil hjelpe og for den som trenger hjelp.

Vi som jobber i Tananger menighet er selvsagt tilgjengelige for en prat på telefon. Du finner telefonnumrene til staben her. Terskelen er lav, ta gjerne en prat med Just prest eller en av oss andre.

Vi har fremdeles Åpen kirke i fastetiden, onsdager 08:30-09:30. Vi kan ikke ha nattverd, men det blir en enkel samling med tekstlesning, bønn og veksellesning kl. 09:00. Vi forholder oss til gode hygienerutiner.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon gjennomføres i år digitalt. Den er kanskje viktigere enn noen gang. La oss ta i et tak for å bidra til at de mest sårbare kan få livsviktig rent vann. Tananger menighet har alt satt i gang aksjonen. Klikk på denne lenken. Bli med og spre oppfordringen!

Tilslutt vil vi hilse med et løfte fra Bibelen:
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. (Rom 8, 38-39)

Hilsen oss i staben

Bestill din tickets