«Siste Nytt» uke 18-2023»

Siden sist!
Vi har lagt bak oss to flotte konfirmasjonsgudstjenester. Takk til alle som bidro til at dette ble høytidelige festgudstjenester! Vi gleder oss til tredje og siste konfirmasjonsgudstjeneste som er på lørdag.
Sist fredag sendte vi avgårde fem gigantiske kasser med klær til Romania. Takk for alle bidrag! Misjon Uten Grenser sin sentral for klær og sko i Sandefjord trengte påfyll, så dette var kjærkomment!
På tirsdag hadde staben planleggingsdag på leirstedet Horve. Det var godt å få tid til å «tenke lange tanker» sammen, med hverandre og Mesteren. Spennende ting er i prosess…..!

Konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 6. mai kl.12:00 ved Tracy Rishton og Olav Mo.
Organist: Tim Rishton. Trompetist: Sofia Mahan. Solist: Elise Marie Enoksen.
Vi gratulerer konfirmantene og ønsker Guds velsignelse over dagen og veien videre i livet. Så håper vi at mange har funnet sin plass i ungdomsmiljøet her i kirken!Her finner du oversikten over årets konfirmanter: menighetsbladet side 27.

Søndag 7 mai blir det ikke gudstjeneste i Tananger. Du er hjertelig velkommen til Sørnes kirke kl.11:00.

Konfirmant 2024
Konfirmantbrosjyren vår er nå på vei i posten til alle døpte ungdommer i Tananger født i 2009. Det er åpnet for påmelding til neste års konfirmanter på hjemmesiden vår. Konfirmantopplegget er for alle enten man er døpt eller ei. Hvis du kjenner noen i rette alder som ikke får brosjyren, så tips gjerne om dette. Året er en unik mulighet til å bli kjent med kristen tro og til å få noen gode verktøy til å mestre livets mange utfordringer.

Roger er på plass i kirkerommet!
Roger er navnet på det nye teleslyngesystemet som nå er installert i kirkerommet og menighetsalen. Dette har vært etterlengtet av alle som har hørselsutfordringer. Takk til våre gode teknikere som har montert anlegget! Dere som benytter systemet Roger allerede vil bli automatisk tilkoblet når dere går inn hoveddøren til kirkerommet. Dere som ikke benytter systemet låner en av senderne/mottakerne fra hyllen bakerst i kirkerommet. Lykke til, og gi gjerne en tilbakemelding på hvordan det fungerer. Det er det bare dere brukere som merker!

TANANGERDAGENE nærmer seg!
Tananger menighet er som vanlig sterkt involvert i dagene som starter med Barnas Dag onsdag 7. juni ved Tananger Ungdomsskole.
Torsdag 8. juni kl. 19:00 Blir det konsert med Rita Eriksen og Tananger Gospel.
Lørdag 10. juni stiller vi på stand i havna og søndag 11. juni blir det friluftsgudstjeneste ved Krabbavigå, Jåsund. Se Lions sitt flotte program: tanangerdagene.no
Nå trenger vi mange hjelpende hender! Særlig på Barnas Dag. Har du anledning til å gjøre en praktisk innsats blir vi utrolig glade for en henvendelse. Vi trenger hjelpere til matsalg, ansiktsmaling, forberedelse/rigging mm. Du kan svare på post@tanangermenighet.no eller til Randi (97147133).

KIRKEVALG: Supplerende nominasjon innen 15. mai kl.12:00
Illustrasjonsbilde til kirkevalget 2023Listen over kandidater til høstens kirkevalg er klar. Nominasjonskomitéen har gjort et stort arbeid. Mer enn 130 personer har blitt utfordret. Vi er takknemlig for veldig gode kandidater på listen. Klikk her for å se kandidatene. Særlig gledelig er det at flere unge under 30 år stiller til valg. Samtidig er det beklagelig at listen mangler fem navn for å være komplett. Frem til 15. mai kl.12:00 er det åpent for supplerende nominasjon. Det betyr at menigheten kan foreslå kandidater. Et kandidatforslag ved supplerende valg må være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Har du spørsmål, ta kontakt med Mariann Hellestø Kean (918 48 862) eller Randi Lundberg Tveit (971 47 133).

Faste aktiviteter

Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben