«Siste Nytt» uke 19/20-2023»

Siden sist!
Vi er takknemlig for tre flotte konfirmasjonsgudstjenester med høytid, glede, finvær, velsignelse og bønn for den enkelte konfirmant. Vi håper og ber om at ungdommene slår følge med Jesus videre, som den best tenkelige los gjennom livet.

Gudstjeneste 14. mai kl.11:00
Olav Kristian Tangeland er prest og John Morten Storflor er organist. Solosang ved Kjersti Goa Lødemel. Det blir nattverd og søndagsskole. Vi skal få høre om å være utholdende i bønn. Det er ikke alltid Gud griper inn så raskt og slik vi har tenkt. Han har ofte et annet perspektiv på tingene… Prekentekst Luk.18,1-8 gir oss noe å grunne på.

17. mai: Gratulerer med dagen!
Det blir tradisjonsrik feiring av nasjonaldagen i Tananger. I Sola kirke blir det festandakt kl.12:00 og Åpen kafé fra kl.10:00.

Kristihimmelfartsdag 18. mai kl.11:00 Sørnes kirke
Vi feirer høytidsdagen med felles gudstjeneste i Sørnes kirke.
Tema: Han som steg ned for å stige opp. Prest er Per Arne Tengesdal og organist er Turid Evje Jensen. Nattverd

Gudstjeneste 21. mai kl. 11:00
Tracy Rishton er prest. Tim Rishton er organist. Det blir nattverd og søndagsskole.

Førsteklasses
Birgitte-trosopplærer inviterer alle kommende førsteklassinger til kjekke samlinger i kirken. De får leke, spise, synge, høre om Jesus – og bli kjent med tre andre barn som skal begynne i første klasse – i boka Tre i et tre. Kjenner du en gutt eller jente i rette alder, så tips om Førsteklasses!

Konfirmant 2024
Konfirmantbrosjyren vår er sendt ut til alle døpte ungdommer i Tananger født i 2009. Det er åpnet for påmelding til neste års konfirmanter på hjemmesiden vår. Konfirmantopplegget er for alle enten man er døpt eller ei. Hvis du kjenner noen i rette alder som ikke får brosjyren, så tips gjerne om dette. Året er en unik mulighet til å bli kjent med kristen tro og til å få noen gode verktøy til å mestre livets mange utfordringer.

TANANGERDAGENE nærmer seg!
Tananger menighet er som vanlig sterkt involvert i dagene:
Onsdag 7. juni kl.16:30 Barnas Dag ved Tananger Ungdomsskole.
Torsdag 8. juni kl. 19:00 Konsert og allsang med Rita Eriksen, Frank Eriksen og Tananger Gospel.
Lørdag 10. juni kl.10:00 Stand i Tananger havn.
Søndag 11.juni kl.11:00 Friluftsgudstjeneste ved Krabbavigå, Jåsund. Salg av grillmat «Havets skattkiste».
Se Lions sitt flotte program: tanangerdagene.no

KIRKEVALG: Supplerende nominasjon innen 15. mai kl.12:00
Illustrasjonsbilde til kirkevalget 2023Listen over kandidater til høstens kirkevalg er klar. Nominasjonskomitéen har gjort et stort arbeid. Mer enn 130 personer har blitt utfordret. Vi er takknemlig for veldig gode kandidater på listen. Klikk her for å se KANDIDATENE.
Særlig gledelig er det at flere unge under 30 år stiller til valg. Samtidig er det beklagelig at listen mangler fem navn for å være komplett. Frem til 15. mai kl.12:00 er det åpent for supplerende nominasjon. Det betyr at menigheten kan foreslå kandidater. Et kandidatforslag ved supplerende valg må være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Har du spørsmål, ta kontakt med Mariann Hellestø Kean (918 48 862) eller Randi Lundberg Tveit (971 47 133).

Faste aktiviteter

Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

Felles bønnevandring for nabolag og by 11. mai
IMI Tananger inviterer til felles bønnevandring. Oppmøte kl.17.30 ved Betania bedehus.

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben