«Siste Nytt» uke 21-2023»

Siden Sist!

Vi håper dere hadde en fin nasjonaldag selv om gradestokken viste «vintertemperatur». Nå gjør vi oss klare for Pinsefeiring. Den Hellige ånd kom med fyr og flamme den første pinsedag. Han er fremdeles levende tilstede i hver som tror!

Gudstjeneste 28. mai kl. 11:00 PINSEDAG
Tracy Rishton er prest. Tim Rishton er organist. Det blir dåp, nattverd og søndagsskole.
På søndag er det en av kirkens store fester: Pinsen. Når Den hellig ånd blåste på noen redde folk som hadde samlet seg bak låste dører, ble de forvandlet til modige og sterke vitner om Jesus. Slik ble menigheten født. Happy Birthday til oss alle! Kom bli med på feiringen du også.

Konfirmant 2024
Konfirmantbrosjyren vår er sendt ut til alle døpte ungdommer i Tananger født i 2009. Det er åpnet for påmelding til neste års konfirmanter på hjemmesiden vår. Konfirmantopplegget er for alle enten man er døpt eller ei. Hvis du kjenner noen i rette alder som ikke får brosjyren, så tips gjerne om dette. Året er en unik mulighet til å bli kjent med kristen tro og til å få noen gode verktøy til å mestre livets mange utfordringer.

TANANGERDAGENE nærmer seg!
Tananger menighet er som vanlig sterkt involvert i dagene. Inviter slekt, venner, naboer og bli med!
Onsdag 7. juni kl.16:30 Barnas Dag ved Tananger Ungdomsskole.
Torsdag 8. juni kl. 19:00 Konsert og allsang med Rita Eriksen, Frank Eriksen og Tananger Gospel.
Lørdag 10. juni kl.10:00 Stand i Tananger havn. Vi stiller med dukketeater i år. Kom og møt Pia og Linus på vår stand i Havna!

Søndag 11.juni kl.11:00  Friluftsgudstjeneste ved Krabbavigå, Jåsund. Salg av grillmat fra «Havets skattkiste». Det blir også lek.

Dette er en fin anledning til å invitere med seg naboen!
Se hele programmet: tanangerdagene.no 

KIRKEVALG
Vi gleder oss over to kandidater som ble meldt inn ved supplerende nominasjon ved Kirkevalget i Tananger sokn. Klikk her for å se KANDIDATENE og les om Kirkevalget.

Faste aktiviteter

Bibeldykk: Mandag (partallsuker) kl.20–21. Vi møtes i kirka for å lese Bibelen sammen.
Bønnesamling: Mandag (oddetallsuker) kl.20-21, i kirkerommet.
Tananger Gospel: Øver tirsdager.
Knøttetreffen, Åpen barnehage: Mandager & torsdager
Barnekoret: Torsdag kl. 17:30. Har tatt sommerferie nå.
Søndagsskolen: Søndag kl. 11:00
Treffen: En fredag hver måned
Jesha: Fredager i partallsuker kl. 18:00
Enter: Fredager i partallsuker kl.20:00
Språkkafeen: Onsdager i partallsuker kl.17:30
Dugnadsgjengen: Torsdager i oddetallsuker kl.09:30 – 12:00

HVA ER EN MENIGHET – egentlig?
Dumt spørsmål synes du? Slett ikke! Her finnes mange svar, og i løpet av tre gudstjenester i juni vil Tracy utfordre oss til å reflektere over hva en menighet er – og ikke er. Hva tenker du? Vi utfordrer deg til å bli med i vår faste bønn i tiden fremover:

«Gud! Vekk opp din kirke i Tananger, og begynn med meg.»

Med ønske om en velsignet uke!
Hilsen oss i staben