• Mini-gudstj 26. mars 2020

  Jesus er den gode hyrde – eller kapteinen, for å bruke skips-språket. ved sogneprest Just Salvesen. Musikk: Arfon Owen. Video: Anne Marit Vigdel, Redigering: Sondre Søndervik.

 • Jeg er med dere alle dager

  Jesus gir disiplene sine et løfte. Olav Mo bruker de ordene i sin innledning til sin utvalgte salme: «Med Jesus vil eg fara».

 • Fred være med dere

  Hør Just sin refleksjon rundt hva slags fred Jesus hilser oss med 

 • «Siste Nytt» nr. 10/20»

  Han er oppstanden, tut-tut-tut! Ja, det var en del av «liturgien» på 1.påskedags drive-in gudstjeneste. Det var en stor opplevelse å feire påskedag sammen – utenfor kirken med 110 biler på parkeringsplassen. Dette er det nærmeste vi kommer fysisk fellesskap i disse tider. Det var en glede og oppmuntrende å

 • 1. påskedag 12. april 2020

  Påskedag: Minigudstjeneste på nettet ved Haakon Kessel, sokneprest i Ræge. PÅSKEDAG Menighetene i Sola har i år felles påskeformidling.  Her er en ti minutters video med refleksjon og musikalsk innslag ved Haakon Kessel, sokneprest i Ræge, organist i Tananger Arfon Owen og Maria Bue Kessel, musikalsk leder i Ræge. Det

 • Langfredag 10. april 2020

  Minigudstjeneste på nettet ved Just Salvesen, sokneprest i Tananger. LANGFREDAG Menighetene i Sola har i år felles påskeformidling.  Her er en ni minutters video med refleksjon og musikalsk innslag ved Just Salvesen, sokneprest i Tananger, organist i Tananger Arfon Owen og Maria Bue Kessel, musikalsk leder i Ræge. Kjenner

 • Skjærtorsdag 9. april

   SKJÆRTORSDAG Menighetene i Sola har i år felles påskeformidling.  Her er en ni minutters video med refleksjon og musikalsk innslag ved Morten Sandland, sokneprest i Sola, organist i Tananger Arfon Owen og Maria Bue Kessel, musikalsk leder i Ræge. Skjærtorsdag handler blant annet om at nattverden ble innstiftet. Nattverd