” Siste nytt ” – nr. 1 / 14

Det er litt sent å si godt nytt år så langt ut i januar, men vi kan oppfordre alle til å bli med å be om at 2014 blir et år til glede og velsignelse for Tananger!image00003
Vi storgleder oss over å ha fått ny sokneprest i Tananger. Det var oppmuntrende og flott at så mange deltok på gudstjenesten da Just ble innsatt 12. Januar. Sangen og musikken, under trygg image004ledelse av kantor-Bjørn, gav gudstjenesten et herlig løft. I prekenen hørte vi om at livet ikke alltid er perfekt, heller ikke for en prest. Ja, så er vi i samme båt og trenger Guds nåde alle mann!image005 (1)

Rekordmange Tårnagenter (32) deltok på gudstjenesten 19. Januar. En flott gjeng satte preg på søndagen og deltok ivrig med hemmelige agent-oppdrag i løpet av helgen. Noen av 3.klassingene tok agentoppdraget så alvorlig at foreldrene hadde problemer med å finne ut av møtetider… ”Det er jo hemmelig! Det har lederne sagt.” Herlig!

image006I sofakroken utenfor kontorene har den tomme veggen endelig fått et nydelig bilde – av skaperverket. Tegningen i pastellkritt har Kate Skarstads signatur. Som den kunstneren hun er tegnet hun selve skaperverket under gudstjenesten. Det gikk et gisp gjennom forsamlingen da bildet ble revet i stykker! For verden har slått sprekker, og blir ikke perfekt igjen før Gud skaper alt på ny. En identisk tegning av dette nye skaperverket skjulte seg på baksiden av staffeliet, og er nå hengt på veggen i sofakroken. Kom innom og se!

Ikke alle dager blir som man planlegger… Mandag morgen oppdaget vi at gymsalen/bomberommet i kjelleren hadde en vannstand på 25 cm. Det var resultat av en sprukket vannledning i Tananger. Nå er vannet pumpet ut og vifter montert for å tørke ut rommene. Fredag kveld var Jesha i full sving med å fjerne gulvbelegget. (Herlig å få drive litt lovlig hærverk!) På lørdag var en flott dugnadsgjeng i sving med rydding og kasting av vannskadete gjenstander. Det er ikke godt å vite når alt er tørket ut og ferdig til bruk igjen…. Men takk for all dugnadsinnsats!

Supertorsdag har vi hatt lenge, med kor og kveldsmat. Nå har vi fått enda en super-dag i kirken. Det er onsdag. Da er det nemlig konfirmantprosjekt med innøving av musikalen Lukas. Første øving lover bra. En flott konfirmantgjeng, gode ledere, flinke solister og musikere og Elin-kateketvikar har hånd om det hele! Gled dere til 6. april.

Månedens verdiord er RAUS. Vi vil være en raus menighet. Det betyr at : Vi er åpne og inkluderende. Vi er tolerante og gir rom for mangfold.
Noen er raus med gaver. De gir av hjertens lyst! Andre er rause med komplimenter. Det skaper glede og selvtillit. Å være raus er også å respektere den som er annerledes enn deg selv, som har andre meninger, annen livsstil eller humor!

Utfordring: Våg å prate med en som er veldig forskjellig fra deg. Det er spennende at Gud har skapt oss så ulike! La alle få oppleve at de har en plass i menigheten vår.

Velsignet uke – Hilsen staben.

Bestill din tickets