Smittevern på gudstjenesten 24. mai

Velkommen til gudstjeneste kl.11:00.

Her er en videosnutt om smittevern på gudstjenesten.

SØNDAG FØR PINSE

Prest er Just Salvesen.
Iflg Corona-forskriftene, har vi dessverre bare lov til å samle 50 personer. Men gudstjenesten vil streames, så følg gjerne den på Facebook
Følg lenken for mer informasjon.
Siden vi er pålagt å åpne gradvis og kontrollert, blir det ikke nattverd denne søndagen. Men det blir mange muligheter for nattverd fremover.

Evangelietekst: Joh 15, 26-27

26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. 27 Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

Lesetekst 1: Hag 2, 3-9

3 Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting?

4 Men nå, Serubabel: Vær sterk!
sier Herren.
Josva, Jehosadaks sønn,
du øversteprest: Vær sterk!
Hele folket i landet: Vær sterke!
sier Herren.
Gå i gang med arbeidet!
For jeg er med dere,
sier Herren over hærskarene.

5 Dette løftet ga jeg dere
da dere dro ut av Egypt.
Min Ånd er blant dere.
Vær ikke redde!

6 For så sier Herren over hærskarene:
Enda en gang, om kort tid,
rister jeg himmelen og jorden,
havet og det tørre landet.

7 Jeg rister alle folkeslag,
så skattene deres kommer hit.
Jeg fyller dette huset med herlighet,
sier Herren over hærskarene.

8 Mitt er sølvet, mitt er gullet,
sier Herren over hærskarene.

9 Dette nye huset skal bli
herligere enn det første,
sier Herren over hærskarene.
På dette stedet skal jeg gi fred,
sier Herren over hærskarene.

Lesetekst 2: 1 Pet 4, 7-11

7 Slutten på alle ting er nær. Vær derfor sindige og edru, så dere kan be.  8. Framfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten skjuler en mengde synder. 9 Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. 10 Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. 11 Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord. Og den som tjener, skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen.

Bestill din tickets