Sola Menighetsblad er et felles menighetsblad for Tananger, Sola, Sørnes og Ræge menigheter.menighetsbladet_illustrasjon

Det er et av de største menighetsbladene i landet og når 8 700 husstander i kommunen (fulldistribusjon). Det kommer ut 5-6 ganger i året.
Følg denne lenken for mer info og for å lese menighetsbladet på nettet.

 

(UU:ok)