Søndagsskolen starter endelig opp igjen 5. september

sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.sondagsskole 2

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.

MEDLEMSKAP KR.100,- Betales på VIPPS 653769 (NYTT VIPPS-NUMMER)

Vi får støtte for hvert betalende medlem! Skriv inn barnets navn ved betaling.

 

Søndagsskole samlinger våren

Det er søndagsskole nesten alltid når det ikke er familiegudstjeneste.

Følg oss ellers på Facebook:

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472