sondagsskole 2

sondagsskolen logo
Jippi! Søndagsskolen er i gang igjen.

Søndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er godt med liv på søndagsskolen på mange søndager i kirkeåret (se planen lenger ned). Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.

Det er normalt søndagsskole når det ikke er familiegudstjeneste/Messy Church.

MEDLEMSKAP og KONTINGENT: KR.100,-
Vår barnegruppe er medlem i Søndagsskolen Norge hvor vi tildeles offentlig støtte basert på antall betalende medlemmer i gruppen. Slik bidrar kontingenten til at gruppen vår har materiell og ressurser til barnas aktiviteter.

Som foresatt melder du inn barnet og betaler kontingent via nettskjemaet i QR-koden. Skann koden med mobilkameraet og følg lenken som kommer opp (sondagsskolen.profundo.no/medlem)

Vår region er Rogaland, og vår søndagsskole heter Tananger kirkes søndagsskole.

Søndagsskole-samlinger våren 2024:
14., 21. og 28. januar
11. og 18. februar
17.mars
12. og 26.mai
9. juni

Velkommen også til:
MESSY CHURCH – en annerledes familiegudstjeneste.
Søndag kl. 17.00 m/middag, aktiviteter og feiring.
7. januar
4. februar.
10.mars
7.april
2.juli

Følg oss ellers på Facebook:

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472