sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.sondagsskole 2

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.

MEDLEMSSKAP: Vi får støtte for medlemmer, og medlemsskap koster min. kr. 50,- Det kan betales på kontonr. 3206.21.10.545. Ref.nr. 16201.440.4421. Merk med barnets navn.

Søndagsskole samlinger høsten 2019

25. august: Søndagsskole

1. september: Søndagsskole
8. september: Søndagsskolens dag i Kongeparken
15. september: Søndagsskole
22. september: Familiegudstjeneste, høsttakkefest – ikke søndagsskole
29. september: Søndagsskole

6. oktober: Søndagsskole
13. oktober: Høstferie – fellesgudstjeneste i Sørnes kirke- ikke søndagsskole i Tananger
20. oktober: Familiegudstjeneste – ikke søndagsskole
27. oktober: Søndagsskole

3. november: Søndagsskole
10. november: Søndagsskole
17. november: Søndagsskole
24. november: Søndagsskole

1. desember: Lysmesse kl. 17.00
8. desember: Søndagsskole
15. desember: Vi synger julen inn, kl. 16.00

12. januar: Søndagsskole

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472