sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.sondagsskole 2

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.

MEDLEMSKAP KR.100,- Betales på VIPPS 653769 (NYTT VIPPS-NUMMER)

Vi får støtte for hvert betalende medlem! Skriv inn barnets navn ved betaling.

 

Søndagsskole samlinger våren 2022

20.mars, 27.mars, 3.april, 10.april, 15.mai, 29.mai og 5.juni.

Det er søndagsskole nesten alltid når det ikke er familiegudstjeneste.

Søndagskolens sommeravslutning blir i år i forbindelse med frilufsgudstjenesten på Jåsund 12.juni kl.11:00.

 

Følg oss ellers på Facebook:

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472