sondagsskole 2

sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.
Det er søndagsskole nesten alltid når det ikke er familiegudstjeneste

MEDLEMSKAP og KONTINGENT: KR.100,-
Vår barnegruppe er medlem i Søndagsskolen Norge hvor vi tildeles offentlig støtte basert på antall betalende medlemmer i gruppen. Slik bidrar kontingenten til at gruppen vår har materiell og ressurser til barnas aktiviteter.

Som foresatt melder du inn barnet og betaler kontingent via nettskjemaet i QR-koden. Skann koden med mobilkameraet og følg lenken som kommer opp (sondagsskolen.profundo.no/medlem)

Vår region er Rogaland, og vår søndagsskole heter Tananger kirkes søndagsskole.

Søndagsskole samlinger høsten 2023
27. august
10.september, 24.september
1.oktober, 8.oktober, 22.oktober
5.november, 12.november, 19.november
10.desember

FAMILIEGUDSTJENESTER
20. AUGUST KL.11:00
03. SEPTEMBER KL.11:00
17.SEPTEMBER KL.11:00
29.OKTOBER KL.17:00
26.NOVEMBER KL.17:00
03.DESEMBER KL.18:00 LYSMESSE
24.DESEMBER KL.14:00  & 16:00 JULAFTEN

Følg oss ellers på Facebook:

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472