sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.sondagsskole 2

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.

MEDLEMSSKAP: Vi får støtte for medlemmer, og medlemsskap koster min. kr. 50,- Det kan betales på kontonr. 3206.21.10.545. Ref.nr. 16201.440.4421. Merk med barnets navn.

Søndagsskole samlinger våren 2019

17. mars: Søndagsskole
24. mars: Familiegudstjeneste – ikke søndagsskole
31. mars: Søndagsskole

7. april: Søndagsskole
14. april: Søndagsskole
21. april: Søndagsskole
28. april: Familiegudstjeneste – ikke søndagsskole

5. mai: Konfirmasjon – ikke søndagsskole
12. mai: ikke gudstjeneste/søndagsskole
19. mai: Søndagsskole
22. mai: (onsdag) Barnas Dag kl. 17.00 – 19.00
26. mai: Friluftsgudstjeneste – ikke søndagsskole

2. juni: Søndagsskole
9. juni: Søndagsskole
16. juni: Familiegudstjeneste m/Søndagsskolegames