sondagsskole 2

sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.
Det er søndagsskole nesten alltid når det ikke er familiegudstjeneste

MEDLEMSKAP og KONTINGENT: KR.100,-
Vår barnegruppe er medlem i Søndagsskolen Norge hvor vi tildeles offentlig støtte basert på antall betalende medlemmer i gruppen. Slik bidrar kontingenten til at gruppen vår har materiell og ressurser til barnas aktiviteter.

Som foresatt melder du inn barnet og betaler kontingent via nettskjemaet i QR-koden. Skann koden med mobilkameraet og følg lenken som kommer opp (sondagsskolen.profundo.no/medlem)

Vår region er Rogaland, og vår søndagsskole heter Tananger kirkes søndagsskole.

Søndagsskole samlinger våren 2023
15. januar, 22. januar, 29. januar
5. februar, 19. februar, 26. februar
12. mars, 26. mars
2. april, 9. april, 23. april
14. mai, 21. mai, 28. mai
4. eller 11. juni

18. juni: SØNDAGSSKOLE GØY ETTER FAMILIEGUDSTJENESTEN

Følg oss ellers på Facebook:

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472