I påvente av et mer normalisert samfunn, blir det pause for søndagsskolen til etter vinterferien.

sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.sondagsskole 2

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.

MEDLEMSKAP KR.100,- Betales på VIPPS 653769 (NYTT VIPPS-NUMMER)

Vi får støtte for hvert betalende medlem! Skriv inn barnets navn ved betaling.

Søndagsskole samlinger høsten 2021

5. sept, 26.sept, 10.okt, 24.okt, 31.okt, 7.nov, 14.nov, 21.nov, 5.des og 12. des.

Det er søndagsskole nesten alltid når det ikke er familiegudstjeneste.

Følg oss ellers på Facebook:

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472