sondagsskolen logoSøndagsskolen vår samles til gudstjeneste i kirken kl. 11.00. Det er fullt liv på søndagsskolen de aller fleste søndager i kirkeåret. Vi er med på gudstjenesten fra starten og toger ut når ”søndagsskole-trudelutten” spilles. På søndagsskolen er det sang, aktivitet, bibelfortelling og ”bitetid”. Det betyr noe knask å spise! Alle er velkommen til søndagsskolen.sondagsskole 2

Når det er familiegudstjeneste, er vi med på hele gudstjenesten.

MEDLEMSSKAP: Vi får støtte for medlemmer, og medlemsskap koster min. kr. 50,- Det kan betales på kontonr. 3206.21.10.545. Ref.nr. 16201.440.4421. Merk med barnets navn.

Søndagsskole samlinger våren 2020

16. februar: Familiegudstjeneste m/Tårnagentene – ikke søndagsskole
23. februar: Søndagsskole

1. mars: Vinterferie – fellesgudstjeneste i Sørnes kirke- ikke søndagsskole i Tananger
8. mars: Søndagsskole
15. mars: Familiegudstjeneste 5. klassingene deltar – ikke søndagsskole
22. mars: Søndagsskole
29. mars: Søndagsskole

5. april: Søndagsskole – palmesøndag
12. april: Søndagsskole – 1. påskedag
19. april: Familiegudstjeneste – Lys Levende – ikke søndagsskole
26. april: Konfirmasjon – ikke søndagsskole

3. mai: Konfirmasjon – ikke søndagsskole
10. mai: Søndagsskole
17. mai: Ikke søndagsskole
24. mai: Søndagsskole
31. mai:Søndagsskole

3. juni: (onsdag) Barnas dag kl. 17.00 – 19.00
7. juni: Friluftsgudstjeneste – ikke søndagsskole
14. juni: Familiegudstjeneste – Søndagsskolegames

Hovedleder: Ingebjørg Hollund: 997 93 472