Ungdomarbeider/Sekretær

Menighetens ungdom er Anne Marits hjertesak.Tlf: 47277927