Språkkafe for damer.
Language Cafe for women.


Annenhver onsdag (partallsuker) kl. 17.30-1900 i kirkestua.
 We meet on alternate Wednesdays from 5.30 – 7pm in the church lounge.

Ønsker du å lære mer norsk? Trenger du noen å snakke norsk med?
Do you want to practice speaking Norwegian?

Kom på språkkafè!
Come along to the language café!  

Kaffi/te blir servert.
We serve coffee and tea.

Vårens datoer:
Spring dates:
10/1, 24/1, 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4, 17/4, 15/5, 29/5 og 12/6.

Velkommen!
Welcome!

Ansvarlig: Sølvi Waage Kylland