Språkkafe for damer.
Annenhver onsdag (partallsuker) kl. 17.30-1900 i kirkestua.

Ønsker du å lære mer norsk?
Trenger du noen å snakke norsk med?
Kom på språkkafè!


Kaffi/ te blir servert.

Vårens datoer:
11. jan, 25. jan, 8. febr, 22. febr, 8. mars, 22. mars,
19. april, 3. mai, 31. mai og 14. juni

Velkommen!

Ansvarlig: Sølvi Waage Kylland