Språkkafe for damer.
Annenhver onsdag (partallsuker) kl. 17.30-1900 i kirkestua.

Ønsker du å lære mer norsk?
Trenger du noen å snakke norsk med?
Kom på språkkafè!


Kaffi/ te blir servert.

Høstens datoer:
23. aug., 6. sept., 20. sept., 4.okt., 18.okt., 1.nov., 15.nov., 29.nov. og 13.des.

Velkommen!

Ansvarlig: Sølvi Waage Kylland