Inntil videre avlyst

Språkkafe for damer åpner opp igjen

Annenhver onsdag (partallsuker) kl. 17.30-1900 i kirkestua.

Ønsker du å bli flinkere til å snakke norsk, kom på språkkafe!
Du blir kjent med andre damer og får god trening i å høre og snakke norsk.
Kaffi/ te blir servert.

Vårens datoer: 

Velkommen!

Ansvarlig: Sølvi Waage Kylland